Nieuws

or

Wat mag de OR wel of niet ‘verklappen’?

OR | 17-05-2024 | Werkwijze OR

De OR weet (als het goed is) hoe de organisatie er financieel voor staat, welke besluiten de bestuurder wil nemen en welke veranderingen er...

or

Nieuw OR-lid: de spelregels van de OR

OR | 13-05-2024 | Rechten van de OR

Een startend OR-lid moet weten wat de spelregels zijn van de OR. De rechten en plichten van zowel de ondernemingsraad (OR) als de bestuurder...

or

Welke OR-commissies zijn er en wat zijn hun taken?

OR | 29-04-2024 | Samenstelling van de OR

De ondernemingsraad (OR) mag ook niet-leden betrekken bij het OR-werk. Bijvoorbeeld omdat de OR dan efficiënter kan werken of meer expertise...

or

OR heeft met overlegrecht sterke troef in handen

OR | 26-04-2024 | Overlegrecht OR: artikel 24 WOR

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de OR verschillende rechten toe. Zo mag de OR bijvoorbeeld overleggen met de bestuurder. Van dat r...

or

OR moet arbeidsomstandigheden kritisch bewaken

OR | 19-04-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

Ondernemingsraden doen er goed aan om zowel het beleid rond arbeidsomstandigheden, als de handhaving ervan en de communicatie erover eens kr...

or

Rol OR bij nieuw functiewaarderingssysteem

OR | 10-04-2024 | OR en arbeidsvoorwaarden

Als de werkgever een nieuw functiewaarderingssysteem wil invoeren, moet hij dit plan eerst voorleggen aan de ondernemingsraad (OR). De OR he...

or

Mag werkgever webcams verplichten bij videovergadering?

OR | 08-04-2024 | Instemmingsrecht

In veel organisaties vindt het werkoverleg tegenwoordig (gedeeltelijk) online plaats. Werkgevers kunnen werknemers niet zonder meer verplich...

or

Werken tijdens feestdagen in overleg met OR

OR | 29-03-2024 | Instemmingsrecht

Werknemers zijn niet automatisch vrij op een erkende nationale feestdag. Welke dagen ze standaard vrij zijn, staat in de cao of arbeidsovere...

or

Gespreide vakantie mogelijk goedkoper dan bouwvak

OR | 22-03-2024 | OR en arbeidsvoorwaarden

Hoewel de bouwvak sinds 1981 niet meer verplicht is, hanteren veel organisaties in de bouwsector deze vakantieperiode nog wel. Wil een bestu...

or

Nederlanders zijn kampioen thuiswerken

OR | 20-03-2024 | OR en personeelsbeleid

Ruim 5 miljoen Nederlanders werkten in 2023 gedeeltelijk thuis. Dat is 52% van alle werkenden en daarmee is Nederland koploper in de Europes...