Nieuws

or

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

OR | 24-06-2022 | Instemmingsrecht

Arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). De wetgever wil namelijk da...

or

Instemming OR: een conflict vreedzaam oplossen

OR | 15-06-2022 | Instemmingsrecht

Uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) vloeit voort dat de bestuurder en de ondernemingsraad (OR) er samen uit moeten komen. Dat neemt nie...

a

Werk maken van het plan van aanpak bij de RI&E

Arbo | 09-06-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het plan van aanpak dat bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hoort moet maatregelen bevatten om de risico’s die het werk met zi...

or

Instemmingsrecht OR: beoordeling en beloning

OR | 03-06-2022 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft niets in te brengen in individuele gevallen, maar wel bij het opstellen, wijzigen of intrekken van systemen o...

or

Personeelshandboek vereist betrokkenheid OR

OR | 30-05-2022 | Instemmingsrecht

Nu veel organisaties overstappen op hybride werken, is het zinvol om het personeelshandboek te herzien. De bestuurder doet er verstandig aan...

or

OR, zorg juist nu goed voor de achterban!

OR | 20-05-2022 | Achterban van de OR

Het coronavirus, de griepgolf en de personeelstekorten als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, maken dat veel werknemers te maken hebben met...

or

Stappenplan SER helpt OR bij bevorderen diversiteit

OR | 16-05-2022 | Discriminatie

Grote bedrijven zijn sinds 1 januari verplicht om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub-)top van de organisatie meer...

hr

Werkgever mag mobiele telefoon op werkvloer verbieden

HR | 12-05-2022 | Arbeidsomstandigheden

Een werkgever mag werknemers verbieden om hun mobiele telefoon mee te nemen op de werkvloer. Wel moet het verbod redelijk zijn. Dat laat min...

or

OR heeft instemmingsrecht bij keuze arbodienst

OR | 09-05-2022 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht als de organisatie regelingen gaat wijzigen die betrekking hebben op het ziekteverzuimbeleid...

or

OR moet alert zijn op signalen ongewenst gedrag

OR | 06-05-2022 | PSA

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat 21% van de vrouwelijke werknemers van 15 tot 25 jaar te maken heeft gehad me...