Nieuws

or

Thuiswerken of naar kantoor bij griep of verkoudheid?

OR | 26-03-2023 | Arbeidsomstandigheden

Nu de coronamaatregelen grotendeels geschrapt zijn, vragen veel werknemers zich af: kan ik naar kantoor komen of kan ik beter thuiswerken bi...

or

Rol van OR bij wijziging arbeidsvoorwaarden

OR | 17-03-2023 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft bij veel onderwerpen instemmingsrecht. Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) somt de onderwerpe...

or

OR heeft instemmingsrecht bij aanpassing coronabeleid

OR | 13-03-2023 | Arbeidsomstandigheden

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag officieel de laatste coronamaatregelen geschrapt. Corona wordt voortaan net zo benaderd als andere lucht...

or

Wat als een OR-lid zijn geheimhoudingsplicht schendt?

OR | 08-03-2023 | Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) heeft toegang tot vertrouwelijke informatie. Het spreekt voor zich dat de OR-leden hier behoedzaam mee omgaan. Toch...

or

Integriteit is zaak voor OR, bestuurder én achterban

OR | 06-03-2023 | Ondernemingsraad

Integriteit is voor elke ondernemingsraad een belangrijk onderwerp. Integriteit speelt zowel een rol in het contact tussen de OR en de bestu...

or

Verandering zonder uw instemming kan!

OR | 03-03-2023 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) weet als geen ander: het instemmingsrecht kan zeer bepalend zijn voor het beleid van de organisatie. In veel gevall...

or

OR kan communicatie rond klokkenluidersregeling verbeteren

OR | 24-02-2023 | Klokkenluidersregeling

Door de invoering van de Wet bescherming klokkenluiders (WBK) moeten veel werkgevers de klokkenluidersregeling voor hun organisatie aanpasse...

hr

Werkgevers moeten direct voldoen aan klokkenluiderswet

HR | 21-02-2023 | Klokkenluidersregeling

De Wet bescherming klokkenluiders (WBK) is in werking getreden. Dat betekent onder meer dat de interne meldprocedure van grote werkgevers (2...

or

Delen van (klant)gegevens is aandachtspunt voor OR

OR | 20-02-2023 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het Europese Hof van Justitie bepaalde onlangs dat Europese burgers het recht hebben om te weten met welke partijen een organisatie persoonl...

or

Rol OR bij collectieve roep om loonsverhoging

OR | 17-02-2023 | Beloning

De inflatie is in het afgelopen jaar flink gestegen en ook de gas- en energieprijzen rijzen de pan uit. Hoewel onderhandelingen over loonsti...