Nieuws

or

Stappenplan SER helpt OR bij bevorderen diversiteit

OR | 16-05-2022 | Discriminatie

Grote bedrijven zijn sinds 1 januari verplicht om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub-)top van de organisatie meer...

hr

Werkgever mag mobiele telefoon op werkvloer verbieden

HR | 12-05-2022 | Arbeidsomstandigheden

Een werkgever mag werknemers verbieden om hun mobiele telefoon mee te nemen op de werkvloer. Wel moet het verbod redelijk zijn. Dat laat min...

or

OR heeft instemmingsrecht bij keuze arbodienst

OR | 09-05-2022 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht als de organisatie regelingen gaat wijzigen die betrekking hebben op het ziekteverzuimbeleid...

or

OR moet alert zijn op signalen ongewenst gedrag

OR | 06-05-2022 | PSA

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat 21% van de vrouwelijke werknemers van 15 tot 25 jaar te maken heeft gehad me...

or

Invoering Wet bescherming klokkenluiders weer vertraagd

OR | 25-04-2022 | Klokkenluidersregeling

De invoering van de Wet bescherming klokkenluiders loopt opnieuw vertraging op. Bij de behandeling van het wetsvoorstel had de Tweede Kamer...

or

Rol OR bij harmoniseren arbeidsvoorwaarden

OR | 08-04-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Bij een fusie of bedrijfsovername kan de bestuurder niet om de ondernemingsraad (OR) heen. De Wet op de ondernemingsraden geeft de OR nameli...

or

Taken OR verzwaard voor beoordeling invaren pensioen

OR | 06-04-2022 | Pensioenakkoord

In het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen krijgt de ondernemingsraad (OR) (tijdelijk) een verzwaard takenpakket. Zo moet de OR d...

or

SER-advies geeft OR houvast bij beleid hybride werken

OR | 04-04-2022 | Hybride werken

Werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over waar zij werken. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in zijn advies aan het kabin...

or

Rol OR, PVT en PV bij wijzigingen pensioenregelingen

OR | 01-04-2022 | Pensioenakkoord

Het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen is ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe pensioenregels moeten per 1 januari 2023 in w...

or

Rol OR bij in dienst nemen van vluchtelingen

OR | 30-03-2022 | Ondernemingsraad

Als een werkgever vluchtelingen uit Oekraïne wil aannemen, heeft ook de ondernemingsraad (OR) daarbij een rol. Bovendien leidt de inzet van...