Nieuws

or

Tips voor een eerlijk beloningssysteem

OR | 13-06-2024 | OR en arbeidsvoorwaarden

Een werkgever is verplicht om arbeid van gelijke waarde gelijk te belonen. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het belonings-...

or

Het adviesrecht van de PV, PVT en OR (artikel 25 WOR)

OR | 12-06-2024 | Adviesrecht

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van de medezeggenschap in een organisatie. Brengt de ondernemingsraad (OR) een advi...

or

OR, stimuleer vaker fietsen naar het werk!

OR | 10-06-2024 | OR en arbeidsvoorwaarden

Op de fiets naar het werk is niet alleen goed voor de gezondheid van werknemers, het is ook beter voor het milieu. De ondernemingsraad (OR)...

or

Brochure voor communicatie over de klokkenluidersregeling

OR | 07-06-2024 | OR en personeelsbeleid

De Wet bescherming klokkenluiders (WBK) stelt een klachtenregeling verplicht. Daarmee is de bestuurder er echter nog niet. Ook een goede com...

or

Eén op drie werkenden vindt werken in privétijd normaal

OR | 03-06-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

Drie op de tien werkende Nederlanders vindt het normaal om ook af en toe in privétijd te werken. Bij een kwart is dit noodzakelijk om het we...

or

Financiële OR-commissie nuttig voor OR en bestuurder

OR | 31-05-2024 | Werkwijze OR

Een ondernemingsraad die betrokken wil zijn bij het financiële beleid, doet er verstandig aan om een financiële commissie in te stellen. Zo’...

or

Jaarplanning geeft OR goede houvast voor OR-werk

OR | 29-05-2024 | Werkwijze OR

Plannen en organiseren zijn belangrijke competenties voor OR-leden. Ze moeten hun OR-werk immers zien te combineren met hun reguliere werk é...

or

Wat mag de OR wel of niet ‘verklappen’?

OR | 17-05-2024 | Werkwijze OR

De OR weet (als het goed is) hoe de organisatie er financieel voor staat, welke besluiten de bestuurder wil nemen en welke veranderingen er...

or

Leefstijl: hoe ver reikt de arm van de werkgever?

OR | 15-05-2024 | Gezondheid werknemer

Meer dan 1,4 miljoen mensen in Nederland lopen het risico om diabetes type 2 te krijgen. Deze ziekte is vaak een gevolg van een ongezonde le...

or

Nieuw OR-lid: de spelregels van de OR

OR | 13-05-2024 | Rechten van de OR

Een startend OR-lid moet weten wat de spelregels zijn van de OR. De rechten en plichten van zowel de ondernemingsraad (OR) als de bestuurder...