Nieuws

s

Factuursysteem voor eigenrisicodrager WGA op de schop

Salarisadministratie | 15-03-2018 | Eigenrisicodragerschap

Is uw organisatie eigenrisicodrager voor de WGA, dan belast UWV de WGA-uitkeringen aan (ex-)werknemers gedurende de eerste tien jaar aan uw...

hr

Nieuwe regel moet instroom in WIA verminderen

HR | 15-02-2018 | Wet WIA

Het kabinet wil de regels voor een WIA-uitkering aanpassen. Daardoor heeft straks een deel van de personen die nu in de groep 80%-100% arbei...

s

Hoge Whk-premie met terugwerkende kracht van tafel

Salarisadministratie | 14-12-2017 | Premies werknemersverzekeringen

Werkgevers die in 2014 een hoge gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk-premie) moesten betalen vanwege de instroom van wer...

s

2018: grenzen tussen kleine en grote werkgevers

Salarisadministratie | 27-11-2017 | Premies werknemersverzekeringen

Voor de premie die organisaties betalen voor de Werkhervattingskas is de grens tussen een kleine en middelgrote werkgever en tussen een midd...

s

Strenge regels voor nieuwe instroom WGA

Salarisadministratie | 10-10-2017 | Premies werknemersverzekeringen

Mensen die niet duurzaam 80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn en daarvoor in de WGA belanden, krijgen alleen de hogere WGA-loonaanvullingsuit...

s

Instroom in WGA weegt straks maar vijf jaar mee

Salarisadministratie | 10-10-2017 | Premies werknemersverzekeringen

Werkgevers lopen in de toekomst korter risico als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Nu telt de instroom van een werknemer in de WGA tie...

s

Gemiddelde premie WGA en ZW in 2018 iets omhoog

Salarisadministratie | 04-09-2017 | Premies werknemersverzekeringen

Voor 2018 staan er geen schokkende veranderingen voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas op stapel. De gemiddelde premies stijge...

s

Tijd voor tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Salarisadministratie | 30-08-2017 | Loonadministratie

Ieder jaar in september betaalt UWV de tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Mogelijk verlo...

s

Ongewild publiek verzekerden straks weer eigenrisicodrager?

Salarisadministratie | 29-08-2017 | Eigenrisicodragerschap

Werkgevers die per 1 januari 2017 ongewild zijn ingestroomd in de publieke verzekering voor de WGA terwijl zij eigenlijk eigenrisicodrager h...

s

Toch lage premie Werkhervattingskas voor nieuwe werkgever

Salarisadministratie | 26-06-2017 | Premies werknemersverzekeringen

Een startende organisatie hoefde in 2014 niet altijd de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor kleine werkgevers te betalen....