Minder loonsancties door wijziging RIV-toets UWV

8 oktober 2020 | Door redactie

Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend bij de toets op het re-integratieverslag. Dit staat in een wetsvoorstel dat minister Koolmees van SZW onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Het wetsvoorstel moet ertoe leiden dat werkgevers geen loonsancties meer kunnen krijgen vanwege een verschil van inzicht tussen de verzekeringsarts van UWV en de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. Bij ziekte van de werknemer is de werkgever in principe verplicht om 2 jaar minimaal 70% van het loon van de werknemer door te betalen (tool). Tijdens deze periode moeten de werkgever en werknemer zich inspannen voor de re-integratie. Na 2 jaar ziekte kan de werknemer bij UWV een WIA-uitkering aanvragen. UWV toetst aan de hand van het re-integratieverslag (RIV) of de werkgever en werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode voldoende re-integratie-inspanningen hebben uitgevoerd. Is dit niet het geval, dan kan UWV de werkgever verplichten om maximaal 1 jaar het loon van de werknemer door te betalen, de zogenoemde loonsanctie.

12% van de loonsancties vanwege meningsverschil tussen artsen

Met name kleinere werkgevers ervaren de verplichtingen rondom ziekte en verzuim als zwaar. Daarom heeft het kabinet een aantal maatregelen ingevoerd om de knelpunten van werkgevers te verlichten, waaronder de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Ook het wetsvoorstel om het advies van de bedrijfsarts leidend te maken bij de RIV-toets valt onder deze maatregelen.
De werkgever en werknemer baseren hun re-integratie-inspanningen op het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. Bij het toetsen van het RIV kan het oordeel van de verzekeringsarts echter afwijken van het advies van de bedrijfsarts. Hierdoor kan UWV concluderen dat de re-integratie-inspanningen onvoldoende waren en de werkgever een loonsanctie opleggen. Tussen 2015 en 2017 was bij 12% van de loonsancties een verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts de reden van de sanctie.

Arbeidsdeskundige beoordeelt re-integratie-inspanningen

Na de wetswijziging beoordeelt de verzekeringsarts niet langer het advies van de bedrijfsarts. Voortaan toetst de arbeidsdeskundige van UWV of de werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben uitgevoerd die passen binnen het advies van de bedrijfsarts. De werkgever kan nog steeds een loonsanctie krijgen, maar niet meer gebaseerd op een meningsverschil tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts. Wel behoudt de werknemer de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. Ook kunnen werkgever en werknemer nog steeds een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen als zij met elkaar van mening verschillen over de re-integratie.

Bijlagen bij dit bericht

Wetgeving bij ziekte en re-integratie
E-learning | VideoCollege 13 minuten