Verlofuren gekocht? Verloonde uren verminderd

2 augustus 2021 | Door redactie

In de aangifte loonheffingen is het opgeven van het juiste aantal verloonde uren belangrijk voor zowel de werkgever, werknemer als diverse overheidsinstanties. Soms is het lastig te bepalen of een bepaalde situatie het aantal verloonde uren beïnvloedt.

Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de aangifte loonheffingen is van belang voor de processen van de Belastingdienst, UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor de werkgever is het opgeven van het aantal verloonde uren ook van belang, want het aantal verloonde uren bepaalt het recht op en de hoogte van (jeugd-)lage-inkomensvoordeel en de loonkostenvoordelen ((jeugd-)LIV en LKV). De verloonde uren bepalen bovendien de hoogte en duur van een uitkering van werknemers vanuit de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

Verlofuren laten uitbetalen zorgt voor hoger aantal verloonde uren

Verloonde uren zijn de uren waarover loon is betaald, ongeacht de hoogte van de beloning per uur. Koopt een werknemer verlofuren door het inleveren van loon of reservering vakantiegeld, dan vermindert het aantal verloonde uren. Het kopen van verlofuren leidt niet tot een lager gemiddeld uurloon. Het verlagen van het aantal verloonde uren kan wel doorwerken bij het vaststellen van de duur en hoogte van een eventuele uitkering. En andersom geldt: als een werknemer verlofuren verkoopt en deze uren dus laat uitbetalen, gaat het aantal verloonde uren omhoog.

Loondoorbetaling 70% bij ziekte? Verloonde uren blijven gelijk

Als de werkgever tijdens ziekte minder dan 100% van het loon uitbetaalt – bijvoorbeeld 70% – verlaagt dit de verloonde uren niet. Het vermelden van het gebruikelijke aantal verloonde uren is nodig voor de vaststelling van het arbeidsverleden door UWV voor de WW en Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De werkgever vult bij de code incidentele inkomstenvermindering code ‘Z’ in. Op basis van deze code kan UWV bij het vaststellen van een eventuele uitkering, rekening houden met deze omstandigheid. Stel dat het normale loon van de werknemer € 1.800 is en het aantal verloonde uren is 70. De werknemer wordt ziek en krijgt 70% van zijn loon doorbetaald. Het loon voor de loonheffingen is dan € 1.260. Het aantal verloonde uren blijft 70. De werkgever vult bij de code incidentele inkomstenvermindering code ‘Z’ in. Als een werknemer een beroep doet op een uitkering, dan weet UWV door code ‘Z’ dat het loon in de aangifte loonheffingen lager is dan het gebruikelijke loon van de werknemer. UWV houdt hiermee rekening bij het bepalen van het dagloon.

In het Memo verloonde uren van de Belastingdienst (pdf) op de site van de Belastingdienst vindt u meer praktijksituaties waarin wordt ingegaan op de invloed op het aantal verloonde uren.