Nog maar even compensatie voor eerdere transitievergoeding

Werkgevers kunnen tot 1 oktober compensatie aanvragen voor in het verleden betaalde transitievergoedingen. Het gaat om transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn betaald bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

11 september 2020 | Door redactie

Een werkgever mag onder voorwaarden de arbeidsovereenkomst beëindigen van een werknemer die meer dan 2 jaar ziek is. De werknemer heeft dan meestal recht op een transitievergoeding. Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers bij UWV compensatie aanvragen voor (transitie)vergoedingen die zij aan een werknemer hebben betaald na 2 jaar ziekte. De werkgever vraagt de compensatie aan binnen 6 maanden na de volledige betaling van de transitievergoeding. De compensatieregeling geldt ook voor transitievergoedingen die zijn betaald na 30 juni 2015 en vóór 1 april 2020. De werkgever kreeg 6 maanden de tijd om met terugwerkende kracht compensatie aan te vragen. Deze aanvraagtermijn begon op 1 april en loopt tot en met 30 september 2020.

Aanvraag transitievergoeding niet te lang uitstellen

De werkgever vraagt de compensatie aan via het werkgeversportaal van UWV. Hiervoor is eHerkenning nodig. Heeft de werkgever nog geen eHerkenning aangevraagd, dan is het verstandig hier niet te lang mee te wachten. De afhandeling kan namelijk enige dagen in beslag nemen en de aanvraagtermijn van de compensatieregeling met terugwerkende kracht eindigt binnenkort. Voor de aanvraag van de compensatie vraagt UWV een aantal gegevens op, zoals het ingevulde aanvraagformulier en een bewijs dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook heeft UWV de beschikking nodig die de werkgever heeft gekregen voor de aanvraag van een WIA- of Ziektewetuitkering. Is deze beschikking er niet, dan moet de werkgever een verklaring afleggen dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Bijlagen bij dit bericht