Site helpt organisaties bij aanbieden betere stageplek

26 april 2024 | Door redactie

Om leerbedrijven te helpen bij het optimaal inrichten van mbo-stages, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland checkjestageplek.nl gelanceerd. Op deze site kunnen werkgevers onder meer tools, tips en succesverhalen uit de praktijk vinden.

De ondernemersorganisaties hebben het online informatiepunt voor erkende leerbedrijven in het leven geroepen omdat ze van mening zijn dat de stages van jonge vakmensen nóg beter kunnen, onder meer voor een beter aansluiting op de arbeidsmarkt. In Nederland zijn er zo’n kwart miljoen leerbedrijven. Eerder sloten VNO-NCW en MKB-Nederland zich al aan bij het Stagepact mbo, dat zich inzet voor de aanpak van stagediscriminatie en een betere begeleiding van mbo-studenten. Begin dit jaar opende de jongerentak van vakbond CNV het meldpunt stagemisbruik.

Passende stagevergoeding aanbieden

Checkjestageplek.nl haakt in op de speerpunten van het stagepact en biedt werkgevers tools, tips en succesverhalen uit de praktijk om de stages te verbeteren. Die gaan niet alleen over de thema’s begeleiding en discriminatie, maar bijvoorbeeld ook over (het aanbieden van) een passende stagevergoeding (infographic). De site wordt nog uitgebreid.

Landelijke stagevergoedingsregeling

Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft werkgevers nogmaals opgeroepen om stagiairs een ‘passende en gelijke’ stagevergoeding te geven. Ook wil hij dat sociale partners in het onderwijs tot een landelijke stagevergoedingsregeling komen. Dat doet hij naar aanleiding van nieuw onderzoek, waaruit blijkt dat in het mbo 41% van de studenten een stagevergoeding ontvangt, tegenover 75% van de hbo’ers en 65% van de wo’ers. Ook zijn er tussen opleidingsniveaus vaak grote verschillen in de hoogte van de stagevergoeding. Slechts één op de tien cao’s bevat afspraken over een vergoeding voor stagiairs.

Stagiair kan toekomstige werknemer zijn

Vakbond CNV stipt aan dat het bieden van een passende stagevergoeding ook voordelen heeft voor werkgevers. Zo vergroot het de inzet en het verantwoordelijkheidsgevoel van stagiairs én spreekt er waardering uit, waardoor een stagiair na zijn stage eerder geneigd zal zijn om bij de organisatie te blijven, maar dan als werknemer.