Werknemer bespreekt fysieke klachten vaak niet op het werk

25 april 2024 | Door redactie

Werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat brengen dat niet altijd in verband met het werk of de werkplek en bespreken hun klachten ook niet altijd op het werk. Daardoor kan de werkgever geen passende maatregelen nemen waardoor verzuim dreigt.

Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Acture, een private uitvoerder van sociale zekerheid, blijkt dat het afgelopen jaar 8 op de 10 werknemers klachten had aan het bewegingsapparaat. 77% daarvan komt mede door het werk. De oorzaken zijn vooral gebrek aan een goed ingerichte werkplek en ergonomische hulpmiddelen (57%) en werkstress (37%). Ook blijkt dat bijna net zoveel thuiswerkers lichamelijke klachten hebben als werknemers die op kantoor werken. Thuiswerkers hebben wel minder vaak klachten en hebben vooral last van de schouders. Toch denkt een derde van de thuiswerkers dat ze meer risico lopen op klachten aan het bewegingsapparaat. Dit kan komen doordat ze weinig bewegen en geen goede werkplek hebben.

Instructie ergonomische werkplek

Dit kan ook komen doordat 65% van de thuiswerkers geen instructie en voorlichting heeft gekregen van de werkgever over het ergonomisch inrichten van de werkplek. Slechts een derde heeft met zijn leidinggevende gesproken over de klachten. 41% van de werknemers met klachten kreeg problemen op het werk. Dat uitte zich onder andere in verzuim (11%) en verlof om naar de fysiotherapeut te gaan (11%). Opvallend is dat werknemers vaker een fysiotherapeut (44%) bezoeken dan de bedrijfsarts (5%). Een verklaring kan zijn dat de klachten niet met het werk in verband worden gebracht en dat ze ook niet op het werk worden besproken. Als werknemers wel naar de bedrijfsarts gaan, gebeurt dat op aanbeveling van de leidinggevende.

Interventies na gesprek leidinggevende

Ook maatregelen om de klachten te verminderen vinden plaats na een gesprek met de leidinggevende. De meest voorkomende interventies zijn aanpassing van de taken, aanpassing van de werkplek en aangepaste arbeidstijden. Voor leidinggevenden is het belangrijk om te weten dát werknemers klachten hebben. Omdat de klachten door werknemers zelf meestal niet in verband worden gebracht met het werk, zullen werknemers of geen actie ondernemen of eerder naar de eigen huisarts gaan. Aangezien een ergonomisch ingerichte werkplek ook bij thuiswerken klachten kan voorkomen, moeten werkgevers zorgen dat dit in orde is. Daarnaast is regelmatig bewegen gedurende de werkdag belangrijk, evenals niet te veel en te lang zitten en regelmatig van houding veranderen.