Doek valt per 2025 voor lage-inkomensvoordeel (LIV)

22 april 2024 | Door redactie

De Eerste Kamer aanvaarde onlangs het wetsvoorstel om het lage-inkomensvoordeel (LIV) te laten vervallen. In hetzelfde wetsvoorstel staat dat het loonkostenvoordeel (LKV) voor werkgevers die oudere werknemers in dienst hebben, vanaf 2025 stapsgewijs wordt afgebouwd.

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werkgevers vervalt definitief per 1 januari 2025, vanwege de lage effectiviteit. Daarmee ging de Eerste Kamer akkoord op 16 april. Het recht op LIV over 2024 wordt voor het laatst uitbetaald in 2025. Het jeugd-LIV is al vervallen per 1 januari 2024. 

Update: op 24 april is de definitieve tekst van de wet gepubliceerd in het Staatsblad

LKV oudere werknemers wordt afgebouwd

Ook het loonkostenvoordeel voor werkgevers die oudere werknemers in dienst hebben, wordt vanaf komend jaar stapsgewijs afgebouwd. Als eerste worden de bedragen van het LKV oudere werknemer per 2025 verlaagd. Per 1 januari 2026 wordt dit loonkostenvoordeel afgeschaft. Dat betekent dat werkgevers het recht op LKV over 2025 voor het laatst krijgen uitbetaald in 2026.  Overigens blijft het LKV oudere werknemers nog wel bestaan voor werknemers van wie de dienstbetrekking is begonnen vóór 1 januari 2024.

LKV doelgroep banenafspraak wordt structureel

Het geld dat vrijkomt met de afschaffing van het LIV wordt onder meer gebruikt voor het structureel maken van het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak. Werkgevers kunnen het LKV doelgroep banenafspraak straks toepassen zolang de dienstbetrekking duurt (en de werknemer aan de voorwaarden voldoet), in plaats van de huidige maximale termijn van drie jaar. Verder is het de bedoeling de doelgroepverklaring bij de aanvraag van dit LKV te schrappen.

LKV herplaatste arbeidsgehandicapte verandert

Ook het LKV herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer gaat veranderen. Werkgevers komen straks in meer gevallen in aanmerking voor het LKV als zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen binnen het bedrijf.