Kennisgroep: geen anoniementarief bij verlies woonadres

17 april 2024 | Door redactie

Een werkgever hoeft niet het anoniementarief toe te passen als een werknemer gedurende de dienstbetrekking geen (vast) woonadres meer heeft. Dat blijkt uit een standpunt van de Kennisgroep loonheffingen algemeen van de Belastingdienst.

Een nieuwe werknemer moet uiterlijk op zijn eerste werkdag aan de werkgever bepaalde gegevens verstrekken, zoals zijn naam, adres en burgerservicenummer (BSN). Krijgt een werkgever onjuiste of onvolledige gegevens, dan moet hij volgens de hoofdregel het anoniementarief van 52% toepassen in de aangifte loonheffingen. Zijn bij indiensttreding het adres en de andere vereiste gegevens wel bekend? Dan hoeft een werkgever in het geval dat de werknemer tijdens de dienstbetrekking geen (vast) woonadres meer heeft, het anoniementarief (infographic) niet te gaan toepassen. De werknemer heeft namelijk bij indiensttreding al de gevraagde gegevens aan de werkgever verstrekt. Dit blijkt uit een standpunt van de Kennisgroep loonheffingen algemeen van de Belastingdienst.

Tijdelijk adres of postadres telt niet als woonadres

Voor de werknemer die op het moment van indiensttreding géén woonadres heeft, moet de werkgever volgens de Kennisgroep al vanaf het moment van de indiensttreding het anoniementarief toepassen. Hij stopt hiermee zodra de werknemer een woonadres opgeeft. Uit rechtspraak blijkt dat een tijdelijk adres niet geldt als een woonadres. Ook een postadres volstaat niet, omdat dit slechts een adres is waarop iemand zijn post wil ontvangen. Het is geen adres waar iemand woont.
Als een werkgever het anoniementarief toepast, houdt hij 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen in. Hij houdt geen rekening met:

  • de loonheffingskorting; 
  • het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen;
  • het maximumbijdrageloon voor de werkgeversheffing ZVW;
  • het maximumbijdrageloon voor de bijdrage ZVW.