Voorstel nieuwe gedragscode beleggers betrekt OR

20 september 2017 | Door redactie

Een voorstel voor een nieuwe gedragscode voor beleggers bevat de spelregel dat grote beleggers voortaan bij belangrijke strategische beslissingen overleggen met de ondernemingsraad. Daarnaast moeten zij ook het gesprek aangaan met klanten, leveranciers en maatschappelijke organisaties.

Grote beleggers zouden bij bijvoorbeeld fusies en overnames of de beloning van topbestuurders niet alleen met de directie, maar ook met de ondernemingsraad, klanten, leveranciers en maatschappelijke organisaties in gesprek moeten gaan. Grote beleggers die contact zoeken met een organisatie met het doel om zaken te doen, moeten duidelijk maken wat hun belang is om zo de transparantie te vergroten.

Code wil transparantie bevorderen

Om de transparantie verder te bevorderen, moeten beleggers die een aandeel in een organisatie hebben, uitleggen waarom zij tegen bepaalde voorstellen zijn. De code (pdf) is opgesteld door Eumedion, een belangenbehartiger van zestig institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en vermogensbeheerders, op het gebied van corporate governance en duurzaamheid. De nieuwe code, die elf uitgangspunten bevat, moet in 2018 ingaan. Het naleven van de code is niet verplicht, maar het kan bij een eventuele rechtszaak wel meespelen in het oordeel van de rechter als een partij zich niet aan de code houdt.

OR heeft adviesrecht bij fusies en overnames

Een belegger is niet wettelijk verplicht om in gesprek te gaan met een ondernemingsraad over onderwerpen zoals topbeloningen of fusies en overnames. Bestuurders zijn dat binnenkort mogelijk wel verplicht. Een wetsvoorstel om bestuurders en ondernemingsraden van organisaties met minimaal 100 werknemers te verplichten jaarlijks om de tafel te gaan over de topbeloningen is controversieel verklaard. Het nieuwe kabinet zal dit voorstel behandelen. De OR heeft adviesrecht over fusies en overnames volgens artikel 25 lid 1a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De bestuurder mag een fusie of overname niet in gang zetten zonder dat hij eerst advies heeft gevraagd aan zijn OR.