Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Arbeidsvoorwaarden

Onder arbeidsvoorwaarden vallen alle voorwaarden waaronder de werknemer zijn arbeid uitvoert. De arbeidsvoorwaarden zijn in drie groepen in te...

Arbodienst

De arbodienst is in het leven geroepen om werkgevers te helpen voldoen aan de eisen die door de wet gesteld worden aan de arbeidsomstandigheden...

Arbowet

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een goed arbeidsomstandighedenbeleid het uitgangspunt. De werkgever en werknemer zijn hier samen...

Auto van de zaak

Een auto van de zaak is een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde voor werknemers. De wet- en regelgeving rond de auto van de zaak is echter best...

Balans werk-privé

Om werknemers duurzaam inzetbaar te houden, is het belangrijk dat zij een balans tussen hun werk en privéleven vinden. Deze twee raken echter...

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts vormt de spil in de arbodienstverlening. Hij houdt zich bezig met de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers...

Bedrijfshulpverlening (bhv)

Als zich een onveilige situatie voordoet in de organisatie, moeten er werknemers in de buurt zijn die de bedrijfshulpverlening (bhv) voor hun...

Beloning

De beloning die werknemers krijgen, is een tegenprestatie voor de arbeid die zij voor de organisatie verrichten. Er zijn verschillende vormen...

Beroepsziekte

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die is veroorzaakt door gezondheidsrisico's bij de arbeidsomstandigheden op het werk. Preventie...

Bewaarplicht

De bewaarplicht houdt in dat u uw digitale en papieren administratie een bepaalde periode moet bewaren. Voor verschillende gegevens gelden verschillende...