Arbodienst

De arbodienst is in het leven geroepen om werkgevers te helpen voldoen aan de eisen die door de wet gesteld worden aan de arbeidsomstandigheden en het verzuimbeleid. De taken van de arbodienst gaan veel verder dan alleen zieke werknemers controleren; het gaat ook om controle van de arbeidsomstandigheden, hulp bij verzuimbegeleiding en begeleiding van het traject als een werknemer moet re-integreren na een langdurige ziekte. Ook kan de arbodienst helpen bij het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie. De ondernemingsraad (OR) moet met de keuze van een arbodienstverlener instemmen.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat zijn de taken en de rol van de bedrijfsarts?
Van alle kerndeskundigen heeft de werkgever het vaakst te maken met de bedrijfsarts. Die voert de controles uit op zieke werknemers. Daarnaast adviseert en ondersteunt hij de werkgever en de zieke werknemer bij de re-integratie. In het basiscontract moeten een aantal zaken zijn vastgelegd.

 

Kunnen wij een psycholoog aanbieden aan werknemers?

PSA | Publicatiedatum 07-03-2023

Wij hebben opgevangen dat er werknemers zijn die graag eens met een psycholoog zouden praten. Kunnen wij dat als organisatie ook aanbieden?

Wat doet een bedrijfsmaatschappelijk werker?

PSA | Publicatiedatum 19-12-2022

Bij wat voor soort problemen helpt een bedrijfsmaatschappelijk werker?

Wat doet een veiligheidskundige in zijn rol als kerndeskundige?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | Publicatiedatum 18-11-2022

De preventiemedewerker moet samenwerken met en adviseren aan de vier kerndeskundigen die in de Arbowet staan. Eén van die arbokerndeskundigen is de veiligheidskundige....

Stap voor stap naar goede afspraken met de arbodienst

Arbodienst Publicatiedatum 06-12-2022

De arbodienst is in het leven geroepen om werkgevers te helpen voldoen aan de eisen die door de wet gesteld worden aan de arbeidsomstandigheden en het verzuimbeleid. De...

OR & goed doordacht ziekteverzuimbeleid

Verzuim 6 minuten | 09-12-2022

Uitval van werknemers vanwege arbeidsongeschiktheid is een actueel onderwerp. Niet alleen vanwege Covid-19-gerelateerde klachten, maar ook v...

De arbeids- en organisatiedeskundige voor duurzame inzetbaarheid

Arbodienst 3 minuten | 10-11-2022

Bevlogen en vitale werknemers: de wens van iedere organisatie. De arbeids- en organisatiedeskundige (A&O-deskundige) kan helpen om dit mogel...

Deze taken kan de arbodienst u uit handen nemen

Arbodienst 5 minuten | 09-06-2022

Arbodiensten helpen werkgevers om te voldoen aan de eisen die de wet stelt aan de arbeidsomstandigheden en het verzuimbeleid. De arbodienst...

Wanneer de RI&E toetsen?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum 08-08-2022

Nadat u de risico’s in uw organisatie geïnventariseerd en geëvalueerd heeft en een plan van aanpak heeft gemaakt, is het zaak uw risico-inventarisatie...

Samenwerken met arboprofessionals

Ondernemingsraad Publicatiedatum 15-02-2022

De werkgever is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers. Bij de vormgeving van het arbobeleid speelt de ondernemingsraad...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Heeft u een vraag over Arbodienst?

Theo-Jan Heesen
Theo-Jan Heesen
Adviseur en trainer, gecertificeerd arbeidhygiënist
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Arbodienst?

Theo-Jan Heesen
Theo-Jan Heesen
Adviseur en trainer, gecertificeerd arbeidhygiënist
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie