Informatierecht OR: artikel 31 WOR

Elke ondernemingsraad heeft informatie (artikel 31 en verder WOR) nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Zo heeft de OR volgens de WOR recht op periodieke informatie, zoals het jaarverslag, de jaarrekening en begrotingen (verdiepingsartikel). Dit is passief informatierecht; de bestuurder moet deze informatie ongevraagd aan de OR verstrekken. Daarnaast heeft de OR het actieve informatierecht; in de overlegvergadering of daarbuiten mogen OR-leden van de bestuurder alle informatie te vragen die nodig is voor de vervulling van zijn medezeggenschapstaken. De commissies van de OR hebben dezelfde bevoegdheid. 

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Waar is het informatierecht geregeld?
Dit recht is verankerd in artikel 31 en verder van de WOR.

Hoe vragen we relevante informatie op bij de bestuurder?
Op grond van artikel 31 tot en met 31 f van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad recht op alle inlichtingen en gegevens die de ondernemingsraad en de commissies redelijkerwijs nodig hebben voor de vervulling van hun taak. Met deze maatwerkbrief (tool) vraagt u snel alle informatie op die u nodig heeft.

 

Wat houdt het informatierecht precies in?

Informatierecht | Publicatiedatum 23-08-2023

De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een informatierecht. Anders kunnen de OR-leden geen goede gesprekspartner zijn voor de bestuurder. Wat houdt...

Moeten familiebedrijven ook cijfers overleggen aan de OR?

OR en financiële zaken | Publicatiedatum 21-03-2023

Onze OR ontvangt geen financieel-economische cijfers. Als we daarom vragen is het antwoord dat een familiebedrijf deze niet hoeft te geven. Klopt dat?

Wanneer mag de bestuurder de OR informatie weigeren?

Informatierecht | Publicatiedatum 11-11-2022

De ondernemingsraad (OR) vraagt om informatie die onze organisatie niet wil verstrekken. De ondernemingsraad vindt dat hij recht heeft op deze informatie, maar de bestuurder...

Zo gebruikt u het informatierecht optimaal

Informatierecht Publicatiedatum 25-10-2022

De ondernemingsraad heeft op grond van de WOR recht op informatie om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Sommige gegevens moet de bestuurder ongevraagd...

Informeel overleg kan het formele OR-traject aanvullen

Werkwijze OR 6 minuten | 09-05-2023

De WOR biedt uw OR en bestuurder rechten, bevoegdheden en plichten, zoals het advies- en het instemmingsrecht. De weg naar het uiteindelijke...

De presentatie van cijfers is niet altijd objectief

OR en financiële zaken 6 minuten | 11-04-2023

Uw OR kan nog zulke goede inhoudelijke argumenten hebben om uw bestuurder te overtuigen van uw inzichten, vaak geven cijfers toch de doorsla...

Het belang van de sociale informatie zit vooral in de vooruitblik

Informatierecht 5 minuten | 14-03-2023

Uw organisatie is meer dan een verdienmodel. Het is ook een arbeidsorganisatie waarin het voor werknemers plezierig moet zijn om er veilig e...

Het informatierecht van de OR

Informatierecht Publicatiedatum 14-09-2022

De OR heeft recht op informatie van de bestuurder. Het gaat daarbij om alle inlichtingen en gegevens die de OR nodig heeft voor zijn taak (artikel 31 WOR). Deze gegevens...

Rechten OR bij inspecties

Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) Publicatiedatum 15-02-2022

Eén van de stimulerende taken van de OR (artikel 28 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden) is het bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Arbeidsinspectie...

Heeft u een vraag over Informatierecht?

Walter Landwier
Walter Landwier
Senior trainer en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Informatierecht?

Walter Landwier
Walter Landwier
Senior trainer en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie