Informatierecht: artikel 31 WOR

Elke ondernemingsraad heeft informatie (artikel 31 en verder WOR) nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Zo heeft de OR volgens de WOR recht op periodieke informatie, zoals het jaarverslag, de jaarrekening en begrotingen (verdiepingsartikel). Dit is passief informatierecht; de bestuurder moet deze informatie ongevraagd aan de OR verstrekken. Daarnaast heeft de OR het actieve informatierecht; in de overlegvergadering of daarbuiten mogen OR-leden van de bestuurder alle informatie te vragen die nodig is voor de vervulling van zijn medezeggenschapstaken. De commissies van de OR hebben dezelfde bevoegdheid. 

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Waar is het informatierecht geregeld?
Dit recht is verankerd in artikel 31 en verder van de WOR.

Hoe vragen we relevante informatie op bij de bestuurder?
Op grond van artikel 31 tot en met 31 f van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad recht op alle inlichtingen en gegevens die de ondernemingsraad en de commissies redelijkerwijs nodig hebben voor de vervulling van hun taak. Met deze maatwerkbrief (tool) vraagt u snel alle informatie op die u nodig heeft.

 

Artikel 31 c WOR: OR-rechten adviesopdracht deskundige?

Informatierecht | Publicatiedatum 31-05-2022

In de Wet op de ondernemingsraden staat dat de bestuurder de ondernemingsraad (OR) moet mededelen dat hij voornemens is een adviesopdracht aan een deskundige...

Bij welke onderwerpen heeft de OR informatierecht?

Informatierecht | Publicatiedatum 02-05-2022

Onze ondernemingsraad (OR) heeft regelmatig informatie nodig van de bestuurder om het OR-werk goed te kunnen doen. Nu vragen we ons af: bij welke onderwerpen heeft...

Hoe stellen we de juiste vragen om goede informatie te krijgen?

Informatierecht | Publicatiedatum 01-11-2021

Onze ondernemingsraad (OR) loopt regelmatig tegen het probleem aan dat we alleen vage antwoorden krijgen op onze vragen aan de bestuurder. Hierdoor hebben we onvoldoende...

De zorg voor het milieu en de taak van uw OR

Klimaatneutraal ondernemen 6 minuten | 10-01-2022

De overheid wil dat in 2050 de economie volledig circulair is en alle grondstoffen volledig opnieuw worden gebruikt. Om te controleren of Ne...

Maak optimaal gebruik van uw informatierecht

Informatierecht 5 minuten | 22-09-2021

Goed OR-werk staat en valt bij de informatie die uw OR tot zijn beschikking heeft. Zonder die informatie kunt u niet meepraten, laat staan d...

Zet beloningsbeleid op de agenda

Beloning 5 minuten | 09-02-2021

In de media is er de afgelopen jaren veel aandacht voor beloningsverhoudingen en voor transparant en eerlijk beloningsbeleid. Ook door de co...

Rechten OR bij inspecties

Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) Publicatiedatum 15-02-2022

Eén van de stimulerende taken van de OR (artikel 28 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden) is het bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Arbeidsinspectie...

Geheimhoudingsplicht OR

Ondernemingsraad Publicatiedatum 01-09-2021

De OR krijgt vaak de beschikking over vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld voor een adviesaanvraag of instemmingsverzoek, of op grond van het informatierecht. De bestuurder...

Heeft u een vraag over Informatierecht?

Walter Landwier
Walter Landwier
Senior trainer en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Informatierecht?

Walter Landwier
Walter Landwier
Senior trainer en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie