Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) houdt toezicht op de naleving van onder meer de Arbowet, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet, Wet arbeid vreemdelingen en de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie. Op deze manier werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie aan bestrijding van illegale arbeid, ontduiking van het minimumloon, arbeidsuitbuiting, malafide arbeidsbemiddeling en andere vormen van arbeidsmarktfraude.

Ook houdt de Nederlandse Arbeidsinspectie zich bezig met bevordering van veilige en gezonde werkomstandigheden en werk- en rusttijden voor werknemers en beperkt de risico’s voor werknemers en de omgeving van bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Daarnaast signaleert de Inspectie ontwikkelingen en risico’s op het werkveld van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en deze melden aan belanghebbende partijen.

Nieuws

OR aan zet na sneuvelen ‘thuiswerkwet’

29-09-2023

Eerder deze week stemde de Eerste Kamer tegen het voorstel voor de Wet werken waar je wilt. (Gedeeltelijk) thuiswerken blijft dus een kwesti...

Veiligheid op werkvloer mkb-bedrijven in het geding

14-09-2023

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor aanhoudende personeelstekorten. Dat wordt vooral gevoeld op de werkvloeren van mkb-bedrijven. Daar o...

Doorwerken ná AOW-leeftijd moet bespreekbaar worden

08-09-2023

Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is voor veel werknemers hét moment om met pensioen te gaan. Toch zijn er veel werknemers die gr...

Europabreed nog steeds grote risico's in sommige beroepen

01-08-2023

Er is een Europees rapport verschenen waarin de beroepen zijn geïnventariseerd die aan de grootste risico’s blootstaan. De resultaten zijn g...