Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Arbeidstijden

De grenzen voor hoelang en hoe vaak een werknemer mag werken, zijn geregeld in de Arbeidstijdenwet (ATW). In het Arbeidstijdenbesluit (ATB) staan...

Arbeidsvoorwaarden

Onder arbeidsvoorwaarden vallen alle voorwaarden waaronder de werknemer zijn arbeid uitvoert. De arbeidsvoorwaarden zijn in drie groepen in te...

Arbocatalogus

In een zogenoemde arbocatalogus staat beschreven hoe uw organisatie of branche voorkomt dat medewerkers worden blootgesteld aan risico's als...

Arbodienst

De arbodienst is in het leven geroepen om werkgevers te helpen voldoen aan de eisen die door de wet gesteld worden aan de arbeidsomstandigheden...

Arbowet

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een goed arbeidsomstandighedenbeleid het uitgangspunt. De werkgever en werknemer zijn hier samen...

Archiveren

Een archief is een systeem waarmee u alles (op papier of digitaal) zo opbergt dat het altijd eenvoudig terug te vinden is. Daarbij komt ook de...

Balans werk-privé

Om werknemers duurzaam inzetbaar te houden, is het belangrijk dat zij een geschikte balans tussen hun werk en privéleven vinden. Deze twee raken...

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts vormt de spil in de arbodienstverlening. Hij houdt zich bezig met de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers...

Bedrijfshuisvesting

Uw onderneming kan een bedrijfspand huren of kopen. Waar moet u dan allemaal rekening mee houden?

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Als zich er een onveilige situatie voordoet in de organisatie, moeten er werknemers in de buurt zijn die de bedrijfshulpverlening (BHV) voor...