OR en digitale veiligheid

Volgens de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) zijn werkgevers verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van werknemers en alle relaties met wie de organisatie zaken doet. In de praktijk gaat dit helaas niet altijd goed.

Databeveiliging en privacy zijn daarom een belangrijk aandachtspunt voor iedere organisatie en voor de OR in het bijzonder. Uw OR heeft namelijk instemmingsrecht bij het privacybeleid en kan aan de bel trekken als uw bestuurder zich niet aan de regels houdt.

Nieuws

Zorgen AP over ChatGPT ook reden tot zorg voor OR

22-09-2023

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) neemt de komende tijd acties om meer inzicht te krijgen in de omgang met persoonsgegevens bij organisati...

Privacy bij gebruik eigen laptop of mobiel

04-08-2023

Steeds meer werknemers gebruiken naast de zakelijke apparatuur, ook hun eigen apparatuur (devices) – zoals smartphone, tablet of laptop. Dat...

Europa wil strengere regels voor AI, ook op de werkplek

12-06-2023

Het Europees Parlement (EP) stemt deze week over de Artificial Intelligence Act, kortweg AI Act. Het EP pleit ervoor dat de EU-lidstaten str...

Kritische OR-vragen bij voorgenomen cameratoezicht

13-04-2023

Zonder instemming van de OR, kan de bestuurder geen cameratoezicht op de werkvloer invoeren. Legt de bestuurder zijn plannen voor aan de raa...