OR-communicatie

OR-leden zijn gekozen door de werknemers in de organisatie: de achterban van de ondernemingsraad (OR). Het is de taak van de OR om de belangen van de achterban mee te nemen in het overleg met de bestuurder. Voor de OR is het contact met de achterban (tool) daarom van groot belang. De OR moet dus goed nadenken over de communicatie met en raadpleging van de achterban. De OR kan onder andere inzetten op het dagelijks contact met collega’s, de OR-nieuwsbrief (tool), intranet of een achterban-enquête (tool). Ook een goed geschreven OR-jaarplan (tool), het OR-jaarverslag (tool) of notulen van (overleg)vergaderingen kunnen veel duidelijk maken.

 

Uitgelicht

 

Is de OR verplicht informatie te delen met de achterban?

OR-communicatie | Publicatiedatum 09-03-2021

Onze bestuurder wil niet dat wij de achterban informeren over lopende adviesaanvragen of instemmingsverzoeken. Hij wil geen onrust in de organisatie tot het...

Neem klachten over uw OR altijd serieus

OR-communicatie 6 minuten | 13-12-2022

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat geldt ook voor uw OR. Is uw achterban ontevreden over uw OR? Neem collega’s die mopperen dan...

Zet uw OR op de kaart bij uw achterban met gerichte acties

OR-communicatie 6 minuten | 12-08-2022

‘Wat doet de OR nu eigenlijk?’. ‘Ik merk er niets van’. ‘Ik zou niet weten wie er in de OR zitten’. In veel organisaties zijn dat de eerste...

Creëer draagvlak en breek de weerstand

OR-communicatie 5 minuten | 21-06-2022

Of voorgenomen besluiten goed uitpakken in de praktijk, is erg afhankelijk van het draagvlak en de weerstand daarvoor. Dat geldt zowel voor...

Overlegpartners ondernemingsraad

Ondernemingsraad Publicatiedatum 22-06-2022

Leden van de ondernemingsraad (OR) staan in contact met veel verschillende partijen, zowel intern als extern. Soms maakt een bepaling uit de Wet op de ondernemingsraden...

Communicatiemiddelen OR

OR-communicatie Publicatiedatum 22-09-2020

Voor de ondernemingsraad (OR) is het van groot belang om de achterban goed te informeren over de ontwikkelingen en om contact te houden. Er zijn verschillende middelen...

Invloed die OR kan uitoefenen

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) zoals vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR de mogelijkheid om invloed uit te oefenen....

Heeft u een vraag over OR-communicatie?

Anneke Pelser
Anneke Pelser
Senior Employment Legal Counsel
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over OR-communicatie?

Anneke Pelser
Anneke Pelser
Senior Employment Legal Counsel
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie