OR-communicatie

OR-leden zijn gekozen door de werknemers in de organisatie: de achterban van de ondernemingsraad (OR). Het is de taak van de OR om de belangen van de achterban mee te nemen in het overleg met de bestuurder. Voor de OR is het contact met de achterban daarom van groot belang.

De OR moet goed nadenken over de communicatie met en raadpleging van de achterban. De OR kan onder andere inzetten op het dagelijks contact met collega’s, de OR-nieuwsbrief, intranet of een achterban-enquête. Ook een goed geschreven OR-jaarplan , het OR-jaarverslag of notulen van (overleg)vergaderingen kunnen veel duidelijk maken.

 

Nieuws

E-mailnieuwsbrief opstellen voor de achterban

15-04-2024

Met een e-mailnieuwsbrief houdt de ondernemingsraad (OR) de achterban op de hoogte van het werk van de OR. Het is wel zaak om een e-mailnieu...

Achterban is tevreden over de medezeggenschap!

15-03-2024

De medezeggenschap krijgt een pluim van werknemers! Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022 van het Centraal Bureau voor d...

De OR-nieuwsbrief in drie stappen

18-12-2023

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de werknemers in de organisatie. Om dit goed te kunnen doen, moet de OR de achterban informeren, d...

Verplichte geheimen van de OR

23-10-2023

De ondernemingsraad (OR) krijgt veel (bedrijfsgevoelige) informatie onder ogen. De bestuurder kan met de OR afspraken maken over het geheimh...

Recent verschenen