OR-communicatie

OR-leden zijn gekozen door de werknemers in de organisatie: de achterban van de ondernemingsraad (OR). Het is de taak van de OR om de belangen van de achterban mee te nemen in het overleg met de bestuurder. Voor de OR is het contact met de achterban daarom van groot belang.

De OR moet goed nadenken over de communicatie met en raadpleging van de achterban. De OR kan onder andere inzetten op het dagelijks contact met collega’s, de OR-nieuwsbrief, intranet of een achterban-enquête. Ook een goed geschreven OR-jaarplan , het OR-jaarverslag of notulen van (overleg)vergaderingen kunnen veel duidelijk maken.

 

Nieuws

Wat mag de OR wel of niet ‘verklappen’?

17-05-2024

De OR weet (als het goed is) hoe de organisatie er financieel voor staat, welke besluiten de bestuurder wil nemen en welke veranderingen er...

Bepalende factoren communicatie OR en achterban

03-05-2024

Om de belangen van de achterban goed te kunnen behartigen én om de bestuurder goed te kunnen informeren en adviseren, moet de OR weten wat e...

E-mailnieuwsbrief opstellen voor de achterban

15-04-2024

Met een e-mailnieuwsbrief houdt de ondernemingsraad (OR) de achterban op de hoogte van het werk van de OR. Het is wel zaak om een e-mailnieu...

Achterban is tevreden over de medezeggenschap!

15-03-2024

De medezeggenschap krijgt een pluim van werknemers! Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022 van het Centraal Bureau voor d...

Recent verschenen

Communiceren over integriteit

infographic | 18-06-2024

Goede PR voor uw OR op touw zetten

verdiepingsartikel | 27-10-2023

Uw achterban informeren via een nieuwsbrief

verdiepingsartikel | 13-09-2023

Hoe krijgen we voldoende nieuwe OR-leden?

vraag en antwoord | 23-08-2023