Tools

Voorbeeld meldregeling klokkenluiders

Reglement | Klokkenluidersregeling | 27-01-2023

Gebruik deze regeling voor een klokkenluidersregeling die voldoet aan de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk).

Wel of niet kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de ZW

Checklist | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 27-01-2023

Wat zijn de aandachtspunten bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of niet? In deze checklist staan ze op een rij.

Wel of niet kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de WGA

Checklist | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 27-01-2023

Waar moet u allemaal op letten als uw organisatie de stap naar het eigenrisicodragerschap voor de WGA overweegt? Lees het in deze checklist

Stakeholders bij privacy en hun eisen

Reglement | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 26-01-2023

Deze tool helpt u om overzicht te krijgen van alle partijen en zaken die van invloed zijn op uw organisatie en de bescherming van privacy.

Dekkingsgraad pensioenen

Marktanalyse | Pensioen via de werkgever | 26-01-2023

De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad.

Aanvullende RI&E (ARIE) bij gevaarlijke stoffen

Stappenplan | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 26-01-2023

Met dit stappenplan ziet u wanneer uw organisatie een ARIE moet hebben en welke acties u daarvoor moet ondernemen.

De wettelijke betalingstermijnen voor facturen

Video | Facturen | 26-01-2023

Grote ondernemingen moet sinds 1 juli 2022 facturen van zelfstandigen en mkb-ondernemingen binnen 30 dagen betalen.

Waarschuwing bezoek onbetamelijke websites

Maatwerkbrief | Privacy op het werk | 25-01-2023

Gebruik deze maatwerkbrief om uw werknemer een waarschuwing te geven voor het bezoeken van onbetamelijke websites.

Aflossingsschema voor lening of hypotheek

Rekentool | Hypotheek en eigen woning | 25-01-2023

Met deze rekentool berekent u de betaling voor een lening, op basis van vaste betalingen en een vast rentepercentage.

Risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen voor de ARIE

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 25-01-2023

Gebruik dit formulier om vast te stellen welke gevaarlijke stoffen in uw organisatie aanwezig zijn zodat u die op kunt nemen in de ARIE.