Tools

Eerstejaarsevaluatie re-integratie

Checklist | Wet verbetering poortwachter | 25-05-2023

Gebruik deze tool om de eerstejaarsevaluatie na één jaar arbeidsongeschiktheid in te vullen.

Plan van aanpak re-integratie

Checklist | Wet verbetering poortwachter | 22-05-2023

Gebruik deze checklist om een plan van aanpak voor de re-integratie van een zieke werknemer op te stellen.

Formulier re-integratiegesprek

Formulier | Wet verbetering poortwachter | 30-11-2021

Met dit formulier legt u snel en eenvoudig de re-integratiegesprekken met uw arbeidsongeschikte werknemer vast.

Tijdpad Wet verbetering poortwachter

Checklist | Wet verbetering poortwachter | 18-11-2021

Gebruik deze checklist om uw verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter (WVP) op de juiste momenten uit te voeren.

Ontslag met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte

Maatwerkbrief | Ontslag | 21-10-2019

Als een werknemer twee jaar ziek is, kunt u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Afspraken daarover kunt u vastleggen middels deze modelbrief.

Uitnodiging voortgangsgesprek re-integratie

Maatwerkbrief | Re-integratie | 08-08-2019

U bent wettelijk verplicht regelmatig contact te hebben bij re-integratie. Stel de uitnodiging voor een voortgangsgesprek op met deze tool.

Verzuimadministratie bijhouden Wet verbetering poortwachter

Checklist | Verzuim | 06-08-2019

Een goede en volledige verzuimadministratie biedt u inzicht in het verzuim in uw organisatie. Deze checklist helpt u bij het opstellen.