Tools

AOW-leeftijd bepalen

Rekentool | AOW | 10-09-2019

Met deze online rekentool bepaalt u snel wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Houd rekening met nieuwe regels ketenbepaling

Checklist | Ketenbepaling | 10-09-2019

Met deze tool krijgt u inzicht in welke regels er nu bestaan rond de ketenbepaling en welke daarvan in 2020 zullen worden aangepast.

Transitievergoeding bepalen

Rekentool | Transitievergoeding | 06-09-2019

Hoeveel moet de werkgever een werknemer die ontslagen wordt meegeven? Bereken het volgens de regels van 2019 en de regels per 2020.

Bruto-nettoberekening salaris

Rekentool | Loonadministratie | 06-09-2019

Met deze rekentool kunt u snel een indicatie krijgen van wat een werknemer bij een bepaald brutoloon onder aan de streep overhoudt.

Bijtelling auto van de zaak berekenen

Rekentool | Auto van de zaak | 06-09-2019

Bereken wat de kosten van een auto van de zaak zijn voor de werknemer en welke bijtelling van toepassing is.

Vakantie- en verlofplanning 2019

Formulier | Vakantiedagen | 04-09-2019

Met deze vakantie- en verlofplanning kunt u op een overzichtelijke manier het verlof noteren van werknemers.

Verlenging dienstverband bepaalde tijd

Maatwerkbrief | Wet werk en zekerheid (WWZ) | 03-09-2019

Informeer een werknemer met een contract voor bepaalde tijd over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

Bevestigingsbrief ontslag op staande voet

Maatwerkbrief | Ontslag op staande voet | 02-09-2019

Als een werknemer op staande voet ontslagen wordt, is het zeer verstandig om dit zo snel mogelijk schriftelijk te bevestigen.

Berekening LIV en LKV controleren

Stappenplan | LKV en (jeugd-)LIV | 30-08-2019

Zorg dat u de berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordelen (LKV) goed controleert, zodat u geen voordeel misloopt!

Ontslag met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte

Maatwerkbrief | Ontslag | 23-08-2019

Als een werknemer twee jaar ziek is, kunt u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Afspraken daarover kunt u vastleggen middels deze modelbrief.