Tools

Miljoenen van STAP naar SLIM in 2024

Video | Opleiding en ontwikkeling | 19-09-2023

Per 2024 is het STAP-budget voltooid verleden tijd. De helft van het geld daarvan gaat naar de SLIM-regeling.

Een goed gesprek over werkstress voert u zo

Gesprekshandleiding | Werkdruk | 19-09-2023

Gebruik deze gesprekshandleiding om een goed gesprek te voeren met een werknemer met stressklachten.

Een arbeidsconflictenprotocol opstellen

Checklist | Conflicthantering | 19-09-2023

In een arbeidsconflictenprotocol staan afspraken over de handelwijze tijdens een arbeidsconflict. Deze checklist helpt bij het opstellen.

Werknemers betrekken bij de RI&E

Video | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 14-09-2023

Werknemers moeten zoveel mogelijk betrokken worden bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Overzicht opbouw inlenersbeloning

Formulier | Uitzendkrachten & gedetacheerden | 11-09-2023

Gebruik dit formulier voor een duidelijk overzicht van de opbouw van de inlenersbeloning.

Signalen van werkstress herkennen

Formulier | Werkdruk | 31-08-2023

Gebruik dit formulier om in te schatten of een werknemer mogelijk last heeft van ongezonde werkstress.

Pas op voor inlenersaansprakelijkheid!

Video | Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid | 31-08-2023

Als het uitzendbureau niet de juiste loonheffingen afdraagt, kan de fiscus bij u aankloppen. Dit heet inlenersaansprakelijkheid.

Communiceren over aanpak werkstress

Checklist | Werkdruk | 17-08-2023

Gebruik deze checklist voor een overzicht van alle onderwerpen die in uw communicatieplan over de aanpak van werkstress moeten staan.

Harmoniseer arbeidsvoorwaarden bij fusie en overname

Stappenplan | Reorganisatie | 15-08-2023

Bij overgang en fusie kan er sprake zijn van verwarrende situaties. Deze tool helpt u bij het vinden van de juiste oplossing hiervoor.

Gezond binnenklimaat in het bedrijfspand

Checklist | Werkplek | 11-08-2023

Controleer aan de hand van deze checklist of het binnenklimaat van uw bedrijfspand voldoet aan alle richtlijnen in het Arbobesluit.