Tools

Verzekeringen voor aansprakelijkheid van bedrijf en beroep

Video | Ondernemersverzekeringen | 11-04-2024

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bieden financiële bescherming voor uw organisatie.

PRINCE2 voor projectmanagers

Checklist | Projectmanagement | 03-04-2024

Met PRINCE2 kunt u een project tijdig bijsturen en ervoor zorgen dat u alleen energie stopt in projecten die bijdragen aan uw organisatie.

Dekkingsgraad pensioenfondsen

Marktanalyse | Pensioen via de werkgever | 28-03-2024

De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling per pensioenfonds per kwartaal.

Vrijheid van meningsuiting van werknemers

Video | Arbeidsrecht | 28-03-2024

Werknemers hebben het recht op vrijheid van meningsuiting. Maar aan die vrijheid zitten wel beperkingen. Bekijk hier welke dat zijn.

Heffing op excessieve leningen bij de eigen bv

Video | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 28-03-2024

Dga’s krijgen sinds 2023 te maken met een heffing op excessieve leningen bij de eigen bv. Jurry Brand legt in 1 minuut uit hoe dit zit.

Voorbeeld studiekostenregeling

Reglement | Studiekosten | 27-03-2024

Gebruik dit reglement om een studiekostenregeling in uw personeelshandboek toe te voegen.

Loonindexcijfers

Marktanalyse | Loonadministratie | 27-03-2024

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers 2020 tot heden. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Verzoek voorlopige teruggaaf in verband met verliesverrekeni

Maatwerkbrief | Vennootschapsbelasting (VPB) | 26-03-2024

Zorg dat uw verzoek aan de Belastingdienst voor de voorlopige teruggaaf de juiste gegevens bevat met behulp van deze tool.

Aandachtspunten bij de digitale loonstrook

Checklist | Loonadministratie | 26-03-2024

Deze checklist geeft u een overzicht van waar u precies op moet letten bij het aanbieden van digitale salarisstroken.

Voorbeeldvragen voor het sollicitatiegesprek

Stappenplan | Werving en selectie | 26-03-2024

Gebruik dit stappenplan om de juiste vragen te stellen aan een sollicitant.