Verdiepingsartikelen

Aandachtspunten bij de drie mogelijke manieren voor loonaangifte

Aangifte loonheffingen | 5 minuten | 03-06-2022

U bent er verantwoordelijk voor dat de door uw onderneming verschuldigde loonheffingen op tijd worden aangegeven bij en betaald aan de Belas...

Spreid de belastingbetaling met een voorlopige aanslag

Contact met de Belastingdienst | 3 minuten | 05-04-2022

Met een voorlopige aanslag spreidt u de belastingbetaling gelijkmatiger over het jaar. In plaats van dat u na afloop van het jaar in één kee...

Ambtelijk verzuim door de inspecteur

Contact met de Belastingdienst | 3 minuten | 05-04-2022

De inspecteur kan als een aanslag op een te laag bedrag is vastgesteld navorderen. Hiervoor moet er wel sprake zijn van een nieuw feit. Een...

De regels voor het corrigeren van de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen | 5 minuten | 04-04-2022

De Belastingdienst en andere instanties baseren zich voor het bepalen van aangiftes, uitkeringen en toeslagen op de gegevens uit de polisadm...

De fiscus aan het werk zetten met ingebrekestelling

Contact met de Belastingdienst | 5 minuten | 04-04-2022

Bent u het niet eens met een aanslag dan dient u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaar in. Dan wilt u natuurlijk wel zo...

Een automatisch rittenregistratiesysteem geeft gemak en zekerheid

Auto van de zaak | 6 minuten | 29-03-2022

Als u of een werknemer in uw onderneming in een auto van de zaak rijdt, moet u een bedrag bij zijn loon tellen vanwege het voordeel dat de w...

Corrigeren van fiscale winst met de foutenleer

Contact met de Belastingdienst | 5 minuten | 18-03-2022

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Het kan u dus ook overkomen dat u een fout maakt bij de bepaling van uw fiscale winst. Als deze f...

Tegemoetkomingen aanvragen voor loonkosten van werknemers

LKV en (jeugd-)LIV | 6 minuten | 17-03-2022

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) regelt dat uw organisatie voor bepaalde werknemers voordeel kan ontvangen: de loonkostenvoordelen (...

Overzicht van de belangrijkste coronasteunmaatregelen

Personeelssubsidies | 5 minuten | 31-01-2022

Het coronavirus is alweer twee jaar onder ons. In die periode zijn er veel goedkeuringen en maatregelen rondom corona gepubliceerd, verlengd...

Aandachtspunten bij de laatste aangifte loonheffingen van 2021

Aangifte loonheffingen | 3 minuten | 26-01-2022

De laatste aangifte loonheffingen die u over het jaar 2021 moet indienen, heeft betrekking op het aangiftetijdvak dat eindigde op 31 decembe...