Verdiepingsartikelen

Hardnekkige misverstanden over de ondernemingsraad

Samenstelling van de OR | 6 minuten | 13-09-2023

Het belang van de medezeggenschap hoeft niemand u uit te leggen – u zit tenslotte niet voor niets in de OR. Maar geldt dat ook voor uw colle...

Zorg voor een warme overdracht van OR naar OR

OR-verkiezingen | 5 minuten | 15-07-2022

Aan het einde van een zittingstermijn van de OR is het altijd spannend welke samenstelling de nieuwe OR krijgt. Zitten daar nog OR-leden in...

OR-scholing is de investering waard

OR-scholing & OR-faciliteiten | 6 minuten | 13-04-2022

Voor OR- en PVT-leden is investeren in scholing van groot belang. Binnen de medezeggenschap komen immers tal van onderwerpen aan bod. Dat ka...

Opleiding en ontwikkeling van de OR en PVT

Ondernemingsraad | 5 minuten | 03-03-2022

Werknemers die zich ontwikkelen zijn gemotiveerder, productiever en presteren beter. Het belang van ontwikkeling geldt ook voor de leden van...

Een goede mix van offline en online OR-scholing leert het best

OR-scholing & OR-faciliteiten | 5 minuten | 21-09-2021

Nu het mogelijk is om elkaar weer te treffen op een mooie locatie, heeft uw OR misschien vooral de behoefte om scholing te volgen waarbij u...

U moet OR-werk én scholing onder werktijd kunnen uitvoeren

OR-scholing & OR-faciliteiten | 4 minuten | 11-01-2021

De kans is groot dat ook onder uw collega’s het idee heerst dat het OR-werk u veel vrije tijd kost. Hopelijk is dat idee onterecht. Het is v...

Bepaalde vaardigheden zijn onmisbaar voor ieder OR-lid

OR-scholing & OR-faciliteiten | 5 minuten | 19-10-2020

Bij OR-verkiezingen hebben kandidaten die over bepaalde eigenschappen beschikken een voorsprong op de rest. Een kritische instelling, een vl...

Zaken die startende OR-leden in het zadel helpen

Werkwijze OR | 6 minuten | 14-07-2020

Is uw OR een gloednieuw fenomeen binnen uw organisatie of net verkozen, dan komt er heel wat op de kersverse OR-leden af. Er zijn nog geen g...

Goede scholing belangrijk voor goed functioneren OR

OR-scholing & OR-faciliteiten | 6 minuten | 09-06-2020

De ondernemingsraad praat mee over het beleid van de onderneming en de te nemen besluiten. Dat lijkt misschien eenvoudig werk, waarvoor een...

Artikel 17, 18 en 22 WOR: Welke ondersteuning moet de werkgever de OR-leden geven?

OR-scholing & OR-faciliteiten | 5 minuten | 09-04-2019

De leuze ‘OR-werk is ook werk’ bedoelt te zeggen dat het verrichten van medezeggenschapswerk volstrekt vergelijkbaar moet zijn met het vervu...