Verdiepingsartikelen

Wie betaalt het loon als een zwangere werkneemster ziek wordt?

Zwangerschap | 4 minuten | 07-05-2024

Als een zwangere werkneemster ziek wordt, hoeft uw organisatie niet altijd haar loon volledig door te betalen. Het hangt af van het moment v...

Vijf opvallende recente oordelen over gelijke behandeling

Discriminatie | 6 minuten | 09-01-2024

Een werknemer of sollicitant die zich ongelijk behandeld voelt door een werkgever kan het College voor de Rechten van de Mens om een oordeel...

Wat zijn de rechten en plichten bij loonbetaling?

Loonadministratie | 13 minuten | 11-12-2023

De relatie tussen werkgever en werknemer draait om het werk dat de werknemer voor de werkgever verricht en het loon dat hij daarvoor ontvang...

WAZO-uitkeringen in de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen | 5 minuten | 01-02-2022

Hoewel de geboorte van een kind van een (partner van de) werknemer een privéaangelegenheid is, krijgt u er ook mee te maken. De Wet arbeid e...

Opzegverboden: wanneer mag u niet zonder meer ontslaan?

Opzegverboden | 6 minuten | 02-07-2020

Het kan zijn dat u het dienstverband met een werknemer wil beëindigen. Misschien omdat hij niet goed functioneert of omdat hij boventallig w...

Recht op verlof bij ivf-traject naast het werk

Verlofregelingen | 3 minuten | 23-12-2019

Het krijgen van een kind verloopt niet voor iedereen makkelijk. Het lukt één op de zes koppels in Nederland dan ook niet om binnen een jaar...