Vraag & antwoord

Hoe introduceert u het personeelshandboek bij uw werknemers?

Arbeidsvoorwaarden | 21-05-2024

Onze organisatie is flink gegroeid, waardoor we veel voordelen zien in een digitale bundeling van alle regelingen. De arbeidsvoorwaarden, onkostenvergoedingen, instructies...

Waar moeten we op letten bij anoniem solliciteren?

Werving en selectie | 02-05-2024

Binnen onze organisatie willen we (bewuste en onbewuste) vooroordelen bij de werving en selectie zo veel mogelijk voorkomen. We overwegen daarom om anoniem solliciteren...

Welke rechten heeft de OR bij aanpassing van de werktijden?

Instemmingsrecht | 14-02-2024

Onze bestuurder wil de regels voor de werktijden aanpassen. Mag hij dit doen zonder overleg met onze OR? Uw bestuurder kan verschillende motieven hebben om te willen...

Moet de OR instemmen met tien jaar bewaren van werknemersgegevens?

OR en digitale veiligheid | 30-11-2023

Onze OR is verzocht om instemming met verlenging van de bewaartermijn van opgelegde disciplinaire maatregelen in het personeelsdossier van één naar tien...

Wat is de rol van de OR bij de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden?

OR en arbeidsvoorwaarden | 23-10-2023

Onze organisatie staat op het punt om de verschillende arbeidsvoorwaarden voor onze werknemers gelijk te trekken. Als ondernemingsraad (OR) vinden we dat we over al die...

Is de installatie van black box in de auto van de zaak instemmingsplichtig?

Instemmingsrecht | 10-08-2023

Er worden nieuwe black boxes geïnstalleerd in onze serviceauto’s. Moet de bestuurder dit voorgenomen besluit eerst aan de OR voorleggen voor instemming? ...

Is het intrekken van een regeling voor aanbrengbonus toegestaan?

OR en arbeidsvoorwaarden | 15-06-2023

Kan uw bestuurder die aanbrengbonus dan zomaar halveren of zelfs afschaffen? En heeft uw OR daarbij dan instemmingsrecht? Een aanbrengbonus is voor een werkgever een...

Waar moet OR op letten bij nieuwe bhv-regeling?

OR en arbeidsomstandigheden | 05-05-2023

Onze OR heeft een instemmingsverzoek gekregen voor een nieuwe bhv-regeling. Waar moeten wij bij de beoordeling op letten? Iedere werkgever is wettelijk verplicht om zo...

Mogen we (tijdelijk) de arbeidstijden aanpassen?

Arbeidstijden | 04-04-2023

Binnen onze organisatie willen we de werktijden van de werknemers wat aanpassen. Daarmee lossen we een organisatorisch probleem op. Mogen we - al dan niet tijdelijk...

Is een sollicitatieprocedure zonder interne werving toegestaan?

OR en personeelsbeleid | 21-03-2023

Bij ons worden regelmatig vacatures vervuld zonder dat de werknemers kunnen solliciteren. Klopt dat en wat kan de OR doen? Er bestaat geen wettelijke verplichting om...