Vraag & antwoord

Hoe kunnen we het veiligheidsgedrag van werknemers bijsturen?

Leidinggeven | 20-09-2023

Veiligheid op de werkvloer hangt voor een belangrijk deel af van het gedrag van medewerkers. We willen graag dat werknemers steeds een veilige keuze maken. Hoe sturen...

Kunnen we in overleg afwijken van de Arbeidstijdenwet (ATW)?

Arbeidstijden | 31-05-2023

Klopt het dat wij in sommige gevallen mogen afwijken van de Arbeidstijdenwet? We hebben namelijk een werknemer die vanwege privéomstandigheden graag enkel 's nachts...

Werknemer klaagt over leidinggevende bij directie: en nu?

Disfunctioneren | 16-05-2023

We hebben een leidinggevende in dienst die een werknemer heeft aangesproken op onvoldoende functioneren. De werknemer ontkent dat hij disfunctioneert, is naar de directie...

Kan een leidinggevende een OR-lid beperken in zijn OR-werk?

Werkwijze OR | 15-12-2022

Onze OR is op dit moment betrokken bij een grote reorganisatie. Dat neemt veel tijd in beslag. Onze OR heeft veel overleg met de bestuurder en we zitten vaker bij elkaar...

Mag een werkgever een zakelijk gesprek met een werknemer opnemen?

Leidinggeven | 27-07-2020

Een leidinggevende wil een zakelijk gesprek met een werknemer opnemen. Mag dit? En heeft de werknemer recht op een kopie of wijziging van de opname? Het opnemen van een...

Moeten wij bij een bijna-ongeval ook actie ondernemen?

Arbeidsongeval | 26-07-2019

In ons magazijn was bijna sprake van een arbeidsongeval. De medewerker bleef ongedeerd. Moet ik toch actie ondernemen? Van bijna-ongevallen kan uw organisatie veel leren....

Krijgen we loonkostenvoordeel als we een organisatie overnemen?

Leidinggeven | 22-07-2019

Mogen wij het loonkostenvoordeel voortzetten voor een werknemer van een organisatie die is overgenomen door onze organisatie? Als uw organisatie een andere organisatie...