Vraag & antwoord

Ook gebruikelijk loon na pensioengerechtigde leeftijd?

Gebruikelijk loon | 02-04-2024

De directeur-grootaandeelhouder is bijna pensioen­gerechtigd, maar hij wil af en toe klussen blijven doen met zijn eigen bv. Moet hij dan nog steeds een ‘gebruikelijk...

Wat kan ik nog met niet-aftrekbare lijfrentepremie?

Inkomstenbelasting (IB) | 11-03-2024

Een deel van mijn betaalde lijfrentepremie is niet aftrekbaar in mijn aangifte IB. Kan ik daar nog iets mee? In de aangifte IB kunt u de door u betaalde lijfrentepremie...

Wat houdt vlakke premie in het nieuwe pensioenstelsel in?

Pensioen via de werkgever | 11-03-2024

Wat betekent in het nieuwe pensioenstelsel oftewel de Wet toekomst pensioenen, eigenlijk de term een ‘vlakke premie’? Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst...

Waar moeten we op letten bij fiscaal gunstig verlofsparen?

Pensioen via de werkgever | 05-03-2024

We hebben gelezen dat sinds 1 januari 2021 het fiscaal gunstig verlofsparen is verruimd van 50 naar 100 weken. We willen dit ook regelen voor onze werknemers. Waar...

Mag ik mijn oudedagsverplichting jaarlijks ophogen?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 17-01-2024

Ik heb mijn pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting (ODV). Die mag ik toch jaarlijks ophogen met een bepaald rentepercentage? Dat klopt, de ODV mag...

Hoe bepalen wij de drempelvrijstelling voor de RVU?

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 28-11-2023

Wij bieden onze werknemers een RVU. Maar hoe bepalen wij de drempelvrijstelling hiervoor, zodat we geen 52% pseudo-eindheffing hoeven te betalen? Sinds 1 januari 2021...

Wat moet er allemaal in het transitieplan van het pensioenakkoord?

Wet toekomst pensioenen | 11-08-2023

Ik heb gehoord dat onze onderneming door het pensioenakkoord als werkgever een pensioentransitieplan moet gaan opstellen? Wat moet daar allemaal instaan? De afspraken...

Hoelang duurt de transitiefase van het pensioenakkoord?

Wet toekomst pensioenen | 11-08-2023

In juni 2019 hebben de betrokken partijen een pensioenakkoord bereikt. Hoelang duurt het voor alle afspraken voor de nieuwe pensioenwetgeving zijn ingevoerd?  Het...

Wat is de pensioenleeftijd bij een pensioenontslagbeding?

Arbeidsovereenkomst | 03-07-2023

Wij hebben in onze arbeidsovereenkomsten een pensioenontslagbeding, op basis waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd....

Wat is de dekkingsgraad bij pensioen?

Pensioen via de werkgever | 27-03-2023

In de berichtgeving over pensioenregelingen gaat het vaak over de dekkingsgraad. Wat houdt dat precies in? Voor pensioenfondsen is de dekkingsgraad één...