Mag ik mijn oudedagsverplichting jaarlijks ophogen?

25 november 2020

Ik heb mijn pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting. Die mag ik toch jaarlijks ophogen met een bepaald rentepercentage?

U heeft besloten om uw pensioenaanspraak om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Die ODV mag inderdaad jaarlijks opgehoogd ('opgerent') worden met een wettelijk vastgelegd rentepercentage.

Over 2020 en 2021 afwaarderen en niet ophogen

Over het jaar 2019 was er inderdaad sprake van een ophoging, want toen was dit rentepercentage 0,269%. Voor het jaar 2020 is de marktrente echter negatief: -0,107%. Dus is het 'afrenten' en niet oprenten. En ook voor 2021 komt er een negatief percentage uit de bus, namelijk -0,382%. Als de uitkeringen van de ODV al zijn ingegaan, leidt een negatief percentage tot een iets lagere uitkering. Als de ODV-uitkeringen nog moeten starten, wordt de waarde van de ODV op de balans verlaagd aan het eind van het boekjaar. Dat zorgt voor een kleine vrijval in de winst, en dat kost de onderneming dan extra vennootschapsbelasting.  

Boekjaar verdeeld over twee kalenderjaren

De ODV keert het pensioen in 20 gelijke delen uit. Zijn de uitkeringen nog niet ingegaan, dan wordt het pensioenpotje in principe opgerent zodra er één jaar voorbij is. Valt de oprentingsperiode echter in twee kalenderjaren, dan geldt een gewogen gemiddelde van de rentepercentages. Als uw bv een boekjaar heeft dat loopt van bijvoorbeeld 1 juli 2019 tot en met 1 juli 2020, dan moet u voor de periode tot en met 31 december 2019 het percentage voor 2019 gebruiken en voor de zes maanden in 2020 het percentage voor 2020.

Oprenten op 'uitkeringsverjaardag'

U kunt de oprenting ook gelijk laten lopen met het boekjaar van de pensioen-bv. Stel dat het boekjaar van 1 januari tot en met 31 december loopt, en de pensioenaanspraak wordt per 1 mei omgezet in een ODV. In dat geval is er eerst een kortere periode voor oprenting, namelijk acht maanden. Ook als de uitkeringen uit de ODV al zijn ingegaan, mag uw bv het resterende potje elk jaar oprenten. Stel dat de eerste uitkering op 1 februari 2021 ligt, dan vindt de oprenting elk jaar op 1 februari plaats. Dus op de ‘uitkeringsverjaardag’.Meer informatie over de inkomstenbelasting voor dga's vindt u in de toolbox Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting.