Vraag & antwoord

Hoe komt een mantelzorgende werknemer aan extra inkomen?

Balans werk-privé | 16-01-2024

Mantelzorgende werknemers hebben bij veel verlofvormen geen recht op volledige loondoorbetaling. Wat kunnen wij aan een werknemer adviseren om de financiële...

Wat zijn de verschillen tussen kortdurend en langdurend zorgverlof?

Zorgverlof | 11-08-2023

Een deel van onze werknemers heeft kinderen, en anderen zijn soms mantelzorger. Hierdoor is er interesse in het zorgverlof. Wanneer hebben ze recht op kortdurend of langdurend...

Is het zorgverlof ook voor schoonouders op te nemen?

Wet arbeid en zorg (WAZO) | 01-08-2023

We hebben een werknemer die zorgverlof op wil nemen in verband met ziekte van zijn schoonouders. Zijn we verplicht akkoord te gaan met dit verzoek? Schoonouders zijn...

Wanneer wordt kortdurend zorgverlof langdurend?

Zorgverlof | 22-07-2023

Een werknemer heeft kortdurend zorgverlof opgenomen om voor zijn moeder te zorgen. Vanaf wanneer wijzigt dit kortdurend zorgverlof in langdurend zorgverlof? In de Wet...

Welke verlofmogelijkheden zijn er voor mantelzorgers?

Wet arbeid en zorg (WAZO) | 16-06-2023

Sommige van onze werknemers zijn mantelzorgers, en hebben moeite om de zorg te combineren met hun werk. Het risico bestaat dat zij overbelast raken, en soms zelfs voor...

Wat moeten we administratief regelen bij onbetaald verlof?

Verlofregelingen | 20-04-2023

Als een werknemer een sabbatical wil en daarvoor een periode onbetaald verlof wil nemen, wat zijn dan de aandachtspunten voor de werkgever? De werknemer blijft in dienst,...

Meteen na urenverhoging ouderschapsverlof opnemen, kan dat?

Arbeidstijden | 05-04-2023

Een werknemer is van 32 naar 40 uur per week gegaan. Nu verzoekt hij gelijk om acht uur per week aan betaald ouderschapsverlof. Kan dit zomaar? Sinds 2 augustus 2022...

Moet de werkgever de zwangerschapsverklaring bewaren?

Zwangerschap | 09-10-2022

Om de UWV-uitkering van een zwangere werkneemster aan te vragen, hebben we haar vermoedelijke bevallingsdatum nodig. Moeten we de zwangerschapsverklaring waar die op...

Recht op vakantiegeld bij aanvullend geboorteverlof?

Geboorteverlof | 25-08-2022

We vragen ons af of we voor een werknemer die aanvullend geboorteverlof opneemt over de UWV-uitkering vakantiegeld moeten reserveren? Het lijkt er dan op dat de werknemer...

Wat kunnen we doen tegen veel kort verzuim voor artsbezoek?

Wet arbeid en zorg (WAZO) | 24-02-2022

We hebben in onze organisatie veel werknemers die vaak kort verzuim opnemen voor het bezoek aan de tandarts, huisarts of fysiotherapeut. Kunnen we hier iets tegen doen?...