Is het zorgverlof ook voor schoonouders op te nemen?

1 augustus 2021

We hebben een werknemer die zorgverlof op wil nemen in verband met ziekte van zijn schoonouders. Zijn we verplicht akkoord te gaan met dit verzoek? Schoonouders zijn toch geen directe familie?

Het korte antwoord hierop luidt: ja, maar met één verschil. Er zit namelijk enig onderscheid in de ‘bewijslast’.

Bloedverwant

In hoofdstuk 5 van de Wet arbeid en zorg (WAZO) staat voor welke personen een werknemer recht heeft op zorgverlof. Bij langdurend zorgverlof (tenzij de naaste levensbedreigend ziek is) en kortdurend zorgverlof geldt voor onder andere zorg aan directe familie – een ‘bloedverwant in de eerste of tweede graad’ – dat aannemelijk moet zijn dat de zorg noodzakelijk is. Dit betekent dat de zieke niet zonder de verzorging kan en dat redelijkerwijs niemand anders dan de werknemer de zorg kan geven.

Sociale relatie

Dezelfde voorwaarde geldt voor de zorg aan schoonouders. In het geval van schoonouders die geen deel uitmaken van het huishouden van de werknemer, komt er echter nog iets meer bij kijken. Naarmate de familieband verder weg is (nichten, neven of schoonfamilie) of ontbreekt (huisgenoot), moet de werknemer namelijk ook aantonen dat hij een sociale relatie heeft met de persoon die zorg nodig heeft en dat de te verlenen verzorging rechtstreeks voortvloeit uit die relatie.

Dat betekent dat in het geval van schoonouders niet alleen de noodzaak aannemelijk moet zijn, maar ook dat er sprake is van veelvuldig contact. De werknemer heeft hierin een informatieplicht; vraag hem desnoods aannemelijk te maken dat hij aan de eisen voldoet.

Overige verlofvoorwaarden

De overig verlofvoorwaarden waar u en de werknemer zich aan moeten houden zijn bij beide vormen van verwantschap gelijk. Er kan hier alleen van worden afgeweken via een cao of via een bedrijfsregeling waarover u met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging overeenstemming heeft bereikt.