Vraag & antwoord

Hoe weten we of werknemers een te hoge werkdruk ervaren?

Werkdruk | 03-05-2024

Wij hebben een vrij hoog ziekteverzuim en ik heb het idee dat werknemers de werkdruk als (te) hoog ervaren. Hoe krijgen we dit het beste boven tafel? Als u wilt peilen...

Werkdruk, taakdruk, werklast en werkstress: het verschil?

Werkdruk | 03-05-2024

We zijn binnen onze organisatie aan de slag gegaan met een beleid om verzuim door werkstress te voorkomen. We merken dat we soms langs elkaar heen praten, omdat we de...

Hoe doorbreken we een negatieve werksfeer?

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 15-04-2024

Een leidinggevende heeft mij om hulp gevraagd. De werksfeer op zijn afdeling is ondermaats en hij vermoedt dat dit onder andere komt omdat zijn werknemers geen conflicten...

Hoe pakken we pestgedrag binnen een team aan?

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 24-10-2023

We hebben signalen ontvangen dat er werknemers gepest worden binnen hun team. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Organisaties moeten inzetten op meer diversiteit...

Zijn we verplicht maatregelen te nemen tegen werkstress?

Werkdruk | 19-05-2023

Onze ondernemingsraad (OR) eist dat we maatregelen nemen tegen werkstress. Dit zou wettelijk verplicht zijn.  Werkstress is echter geen probleem binnen onze organisatie....

Wat is positieve stress?

Werkdruk | 09-05-2023

Binnen onze organisatie zijn we bezig met het aanpakken van werkstress. Nu denken we bij werkstress meteen aan iets negatiefs, maar we hoorden van een werknemer hij juist...

Kunnen wij een psycholoog aanbieden aan werknemers?

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 07-03-2023

Wij hebben opgevangen dat er werknemers zijn die graag eens met een psycholoog zouden praten. Kunnen wij dat als organisatie ook aanbieden? Er zitten weinig beperkingen...

Wat doet een bedrijfsmaatschappelijk werker?

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 19-12-2022

Bij wat voor soort problemen helpt een bedrijfsmaatschappelijk werker? Als werknemers vastlopen of in de problemen raken, kunnen er verschillende functionarissen betrokken...

Hoe kunnen we een vertrouwenspersoon aanstellen?

Vertrouwenspersoon | 08-04-2022

We willen binnen onze organisatie grensoverschrijdend gedrag tegengaan. Hiervoor willen we onder meer een vertrouwenspersoon aanstellen. Waarmee moeten we rekening houden?...

Hoe pakken we cyberpesten aan binnen onze organisatie?

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 27-09-2021

Binnen onze organisatie merken we dat bepaalde collega’s niet worden uitgenodigd voor online vergaderingen en ondertussen via de chat belachelijk worden gemaakt....