Vraag & antwoord

Wordt het jeugd-LIV nou wel of niet afgeschaft?

LKV en (jeugd-)LIV | 28-02-2023

Ik hoorde dat het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV) wordt afgeschaft, maar ook dat er meer budget voor de regeling komt. Hoe zit het precies? Het lage-inkomensvoordeel...

Buitengerechtelijke vernietiging arbeidsovereenkomst: kan dat?

Arbeidsovereenkomst | 17-02-2023

Wij hebben een arbeidsovereenkomst gesloten met een werknemer die niet eerlijk is geweest tijdens het sollicitatiegesprek. Als we toen wisten, wat we nu weten, hadden...

Is een klokkenluidersregeling verplicht als een organisatie met veel vrijwilligers werkt?

Klokkenluidersregeling | 14-02-2023

Wij hebben minder dan 50 werknemers in dienst, maar werken daarnaast wel met meer dan 50 vrijwilligers. Is een klokkenluidersregeling dan verplicht?   Op basis van...

Wat zijn de voor- en nadelen van verlofsparen?

Vakantiedagen | 14-02-2023

We overwegen om verlofsparen mogelijk te maken voor onze werknemers. Voordat we deze beslissing nemen, willen we alle voor- en nadelen afwegen. Wat zijn de nadelen...

Moeten wijzigingen van functieomschrijvingen voor reorganisatie langs de OR?

Ondernemingsraad | 14-02-2023

Onze bestuurder wil een aantal functieomschrijvingen wijzigen vanwege een reorganisatie. Moet hij die wijzigingen eerst voorleggen aan de OR? Het (opnieuw) omschrijven...

Moeten we extreem weer in de RI&E opnemen?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 13-02-2023

We hebben een organisatie waar de meeste werknemers op kantoor werken. Er zijn maar een paar werknemers die af en toe buiten werken. Moeten we dan toch maatregelen in...

Wat worden de regels over de beoordeling van arbeidsrelaties?

Werken met zzp'ers | 10-02-2023

Er moeten van het kabinet duidelijke regels over de beoordeling van arbeidsrelaties komen. Deze regels moeten ertoe leiden dat het grijze gebied tussen werknemers en...

Wat zijn de aandachtspunten bij het in dienst nemen van een statushouder?

Werving en selectie | 10-02-2023

Om de personeelstekorten het hoofd te bieden, wordt onze organisatie gedwongen om creatief te zijn bij het invullen van de vacatures. Wat zijn de aandachtspunten bij...

Ontbinding arbeidscontract na wanprestatie: kan dat?

Ontslag | 09-02-2023

Wij hebben gehoord dat een arbeidsovereenkomst ook ontbonden kan worden vanwege een 'toerekenbare tekortkoming in de nakoming'. Als dat inderdaad klopt: hoe gaat dat...

Is een aanhef in de arbeidsovereenkomst verplicht?

Arbeidsovereenkomst | 09-02-2023

In onze arbeidsovereenkomsten staat altijd de heer of mevrouw. Is een aanhef in de arbeidsovereenkomst verplicht of is alleen een naam ook goed? U kunt een arbeidsovereenkomst...