Vraag & antwoord

Hoe lang mogen wij verslagen van beoordelingsgesprekken bewaren?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Sommige medewerkers zijn al jaren in dienst. Hoelang mag ik de verslagen van beoordelingsgesprekken bewaren van deze medewerkers in het kader van de AVG? Op basis van...

Geldt een versleutelde mail als rechtsgeldig bewijs?

E-mail | 22-07-2019

Geldt in een juridisch conflict een versleutelde e-mail als rechtsgeldig bewijs, net als een aangetekende brief? De hoofdregel is dat een e-mail een rechtsgeldige verklaring...

Hoe voer ik een gesprek met een lastige werknemer?

Conflicthantering | 10-07-2019

In onze organisatie staat een werknemer bekend als ‘lastig om mee te werken’. Hoe kan ik het beste in gesprek gaan met deze persoon? Regelmatig zult u in...

Hoe moet een bestuurder zich opstellen in een conflict?

Conflicthantering | 10-07-2019

Momenteel speelt er een conflict binnen de organisatie. Moet ik mij daar als bestuurder in mengen? Zo ja, wat is zijn de do’s en don’ts als bestuurder? Als...