Vraag & antwoord

Hoe stellen we de datum van de OR-verkiezingen vast?

OR-verkiezingen | 14-02-2024

Het einde van de zittingsperiode van onze OR komt in zicht. We moeten dus verkiezingen gaan organiseren. Hoe stellen we de verkiezingsdatum vast? De nieuwe OR moet van...

Waar staat hoe we de OR-verkiezingen moeten organiseren?

OR-verkiezingen | 14-02-2024

Binnenkort moeten we de verkiezingen voor de ondernemingsraad (OR) organiseren. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kunnen we niet zoveel vinden over dit onderwerp....

Wie neemt het initiatief tot het oprichten van een OR?

Werkwijze OR | 10-01-2024

Onze organisatie heeft nog geen ondernemingsraad, terwijl dit volgens de wet wel nodig is. Wie moet het initiatief nemen om een ondernemingsraad op te richten? Door groei...

Hoe krijgen we voldoende nieuwe OR-leden?

OR-verkiezingen | 23-08-2023

Hoe kunnen we de achterban enthousiasmeren zodat we voldoende nieuwe leden krijgen voor de ondernemingsraad? Elke twee, drie of vier jaar zijn er weer OR-verkiezingen...

Moet het dagelijks bestuur vernieuwen na OR-verkiezingen?

OR-verkiezingen | 15-05-2023

Bij de laatste verkiezingen zijn er een aantal nieuwe OR-leden verkozen, maar de voorzitter en secretaris zijn herkozen. Zij willen ook de komende drie jaar diezelfde...

Wat is actief kiesrecht en wat is passief kiesrecht?

OR-verkiezingen | 07-01-2022

We zijn bezig met het organiseren van de OR-verkiezingen en we vragen ons af hoe het nu precies zit met de kiesgerechtigden. Wat is het verschil tussen actief en passief...

Mogen we de OR-verkiezingen uitstellen?

OR-verkiezingen | 02-10-2020

Onze OR is betrokken bij een lastig adviestraject. Dit traject loopt pas af als onze zittingstermijn is verstreken. Onze huidige OR wil het traject graag zelf afronden....

Wanneer hoeven we geen OR-verkiezingen te houden?

OR-verkiezingen | 28-04-2020

In onze organisatie is het tijd voor een nieuwe ondernemingsraad (OR). Voor de nieuwe zittingsperiode hebben we minder kandidaten dan we zetels beschikbaar hebben in...

Wat is een integraal kiessysteem en kiesgroepenstelsel?

Samenstelling van de OR | 24-04-2020

Wij zijn in onze organisatie bezig met het organiseren van de verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad. Nu lezen we dat we kunnen kiezen tussen een integraal kiessysteem...

OR-verkiezingen: mogen we van het tijdspad van de SER afwijken?

OR-verkiezingen | 12-03-2020

In onze organisatie zijn we OR-verkiezingen aan het organiseren. We denken meer tijd nodig te hebben dan in het tijdspad van de SER staat. Moeten we de doorlooptijd van...