Hoe groot moet onze ondernemingsraad (OR) zijn?

24 februari 2020

Wij willen een ondernemingsraad oprichten in onze organisatie. Nu vragen wij ons af hoeveel mensen er eigenlijk in een ondernemingsraad moeten zitten?

De grootte van de ondernemingsraad is afhankelijk van het aantal werkzame personen. Voor organisaties met minder dan 50 personen geldt een aantal van 3 leden.

Voor een organisatie:

  • met 50 tot 100 personen 5 leden;
  • met 100 tot 200 personen 7 leden;
  • met 200 tot 400 personen 9 leden;
  • met 400 tot 600 personen 11 leden;
  • met 600 tot 1000 personen 13 leden;
  • met 1000 tot 2000 personen 15 leden.

Bij elk volgend duizendtal personen 2 leden meer, tot ten hoogste 25 leden.

De ondernemingsraad kan met toestemming van de ondernemer in het OR-reglement een afwijkend aantal leden vaststellen.Meer informatie over OR-verkiezingen vindt u in de toolbox Organiseer rechtsgeldige OR-verkiezingen.