Vraag & antwoord

Is fusieplan adviesplichtig?

Adviesrecht | 08-07-2024

Onze zorginstelling gaat fuseren met een andere zorginstelling. De intentieverklaring is al getekend en de melding aan de mededingingsautoriteit is gedaan. De bestuurder...

Hoe groot moet onze ondernemingsraad (OR) zijn?

OR-verkiezingen | 26-04-2024

Wij willen een ondernemingsraad oprichten in onze organisatie. Hoeveel mensen moeten er in de ondernemingsraad zitten? Als er in de organisatie in de regel minimaal 50...

Welke vormen van medezeggenschap zijn er?

Samenstelling van de OR | 19-04-2024

Onze organisatie is de laatste tijd flink gegroeid. Welke vorm van medezeggenschap kunnen wij dan het beste kiezen? Er bestaan verschillende vormen van medezeggenschap...

Welke waarborgen moet een klokkenluidersregeling hebben?

Klokkenluidersregeling | 27-03-2024

Onze OR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen over een klokkenluidersregeling. Welke waarborgen moet zo’n regeling hebben? Is het juist dat de melder zich met...

Welke rol heeft de OR bij surseance van betaling en faillissement?

OR en financiële zaken | 10-01-2024

Het bedrijf heeft surseance van betaling aangevraagd en het is de verwachting dat een faillissement snel zal volgen.Welke rechten heeft de ondernemingsraad (OR) bij surseance...

Wie neemt het initiatief tot het oprichten van een OR?

Werkwijze OR | 10-01-2024

Onze organisatie heeft nog geen ondernemingsraad, terwijl dit volgens de wet wel nodig is. Wie moet het initiatief nemen om een ondernemingsraad op te richten? Door groei...

Hoe komen we tot eensgezindheid over instelling van gemeenschappelijke OR?

Werkwijze OR | 18-10-2023

De werkgever wil de bestaande OR van onze vestiging omzetten in een gemeenschappelijke OR voor alle vijf de vestigingen. De meerderheid van de OR is daar voor...

Wat houdt het informatierecht precies in?

Informatierecht | 23-08-2023

De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een informatierecht. Anders kunnen de OR-leden geen goede gesprekspartner zijn voor de bestuurder. Wat houdt...

Heeft de OR adviesrecht bij het instellen van nieuwe functies?

Werkwijze OR | 23-08-2023

Onze bestuurder heeft het voornemen om één of meerdere nieuwe functies te creëren in de organisatie. Los van het feit of onze OR dat een goed idee...

Is de installatie van black box in de auto van de zaak instemmingsplichtig?

Instemmingsrecht | 10-08-2023

Er worden nieuwe black boxes geïnstalleerd in onze serviceauto’s. Moet de bestuurder dit voorgenomen besluit eerst aan de OR voorleggen voor instemming? ...