Heeft de OR adviesrecht bij het instellen van nieuwe functies?

23 augustus 2023

Onze bestuurder heeft het voornemen om één of meerdere nieuwe functies te creëren in de organisatie. Los van het feit of onze OR dat een goed idee vindt, vragen we ons af of zo’n voorgenomen besluit adviesplichtig is? En hoe zit dat als het om slechts één functie gaat?

In artikel 25, lid 1 a t/m n van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat precies welke voorgenomen besluiten uw bestuurder aan uw OR moet voorleggen voor advies. Daarnaast kan er

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.