Vraag & antwoord

Heeft de OR instemmingsrecht bij het stopzetten van de reiskostenvergoeding?

Reiskosten | 09-07-2021

Werknemers werken vanwege de coronapandemie al zo’n 1,5 jaar zo veel mogelijk thuis. Al die tijd maken zij dus minder of geen kosten voor reizen van en naar de...

Mag een extern ingehuurde kandidaat de rol van OR voorzitter vervullen?

Werkwijze OR | 09-07-2021

In onze OR is de functie van voorzitter vacant. Mogen wij een externe kandidaat inhuren om deze vacature te vervullen?   Nee, het is niet toegestaan om externe...

Kunnen we een centrale OR (COR) instellen naast een GOR?

09-07-2021

We hebben binnen ons concern twee ondernemingsraden en een gemeenschappelijke OR. Graag willen we nu ook een centrale OR instellen. Kan dat?   Dat is een...

Welke beslissingen zijn mogelijk op een adviesaanvraag?

Adviesrecht | 24-06-2021

De bestuurder heeft een adviesaanvraag bij onze ondernemingsraad (OR) ingediend. We zijn het grotendeels eens met het voorgenomen besluit, maar niet helemaal. De bestuurder...

Wanneer vervalt het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR)?

Adviesrecht | 10-06-2021

In artikel 25 lid 1 en artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden staat beschreven bij welke voorgenomen besluiten de ondernemingsraad (OR) adviesrecht heeft....

Mag de werkgever de productiviteit van thuiswerkende werknemers monitoren?

Instemmingsrecht | 01-06-2021

Binnen onze organisatie zet de bestuurder personeelvolgsystemen in om de productiviteit van de thuiswerkende werknemers te monitoren. Onze achterban is hier niet zo blij...

Wat is actief kiesrecht en wat is passief kiesrecht?

OR-verkiezingen | 18-05-2021

We zijn bezig met het organiseren van de OR-verkiezingen en we vragen ons af hoe het nu precies zit met de kiesgerechtigden. Wat is het verschil tussen actief en passief...

Hoe zit het overgangsrecht bij pensioenen in elkaar?

Pensioen via de werkgever | 08-04-2021

Op 1 januari 2026 moeten in principe alle pensioenregelingen voldoen aan de normen van het nieuwe pensioenstelsel. Uw bestuurder moet hiervoor een transitieplan...

Hoe ver mag een werkgever gaan bij het motiveren tot vaccinatie?

Corona-advies | 08-04-2021

Nu het vaccineren tegen COVID-19 is gestart, staan werkgevers en ondernemingsraden voor een uitdaging. Hoe voorkomt uw bestuurder dat uw achterban zich onder druk gezet...

Welke beslissingen zijn mogelijk op een instemmingsaanvraag?

Instemmingsrecht | 25-03-2021

De bestuurder heeft een instemmingsverzoek bij onze ondernemingsraad (OR) ingediend. We zijn het grotendeels eens met het voorgenomen besluit, maar niet helemaal. De...