Vraag & antwoord

Wie is aansprakelijk bij schade door vrijwilligers?

Vrijwilligers | 27-09-2022

Voor ons jaarlijkse evenement schakelen wij veel vrijwilligers in. Hoe zit het met aansprakelijkheid als een vrijwilliger schade veroorzaakt? Bij schade is het begrip...

Is een vrijwilligersovereenkomst altijd noodzakelijk?

Vrijwilligers | 27-09-2022

Wij werken veel met vrijwilligers. Afspraken maken we over de mail. Heeft een vrijwilligersovereenkomst dan nog toegevoegde waarde? Vrijwilligers kiezen bewust voor een...

Wanneer is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens toegestaan?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Het verwerken van bijzondere persoonsgegegevens is in principe verboden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat zijn daar de uitzonderingen op?...

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

De AVG legt extra strenge eisen op aan het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Wanneer is daar sprake van? Bijzondere persoonsgegevens kunnen zeer precaire informatie...

Hoe lang mag ik volgens de AVG functioneringsgesprekken bewaren?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Hoe lang mag mijn organisatie de verslagen van functioneringsgesprekken bewaren van werknemers die al heel lang in dienst zijn? Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming...

Wanneer is verwerken van persoonsgegevens toegestaan?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor het verwerken van persoonsgegevens heel streng geworden. Wanneer is dat voor onze organisatie...

Hoe maken wij de ontvangst in een bedrijfsverzamelgebouw persoonlijker?

Bedrijfshuisvesting | 27-09-2022

Onze organisatie zit in een bedrijfsverzamelgebouw. Hoe kunnen we de ontvangst van bezoekers in de gedeelde entree wat aansprekender maken? Grote kans dat u bij een bedrijfsverzamelgebouw...

Moet ik de waarde van een pand herrekenen bij wijziging afschrijvingsregels?

Bedrijfshuisvesting | 27-09-2022

Ik mag sinds 2019 op mijn bedrijfspand nog maar tot 100% van de WOZ-waarde afschrijven, in plaats van tot 50%. Ik zit al onder de 100%. Moet ik nu de waarde van mijn...

Hoe krijg ik een kritische collega toch enthousiast?

Persoonlijke vaardigheden | 27-09-2022

Een van mijn collega’s is altijd zó kritisch als ik leuke ideeën voor onze organisatie opper! Kan ik hier iets aan doen, of moet ik er maar mee leren...

Hoe hoog is de assurantiebelasting bij verzekeringen voor onze onderneming?

Verzekeringen | 27-09-2022

Voor onze onderneming hebben we een aantal verzekeringen. Daarbij komt de assurantiebelasting. Hoe hoog is die? De assurantiebelasting is een belasting op verzekeringen....