Zijn de Prinsjesdagstukken gelijk definitief?

16 september 2019

Ieder jaar worden op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting gepresenteerd. Wat is de status van die stukken? Zijn die al definitief of zijn het nog maar plannen?

De stukken die op Prinsjesdag worden gepresenteerd, zijn nog lang niet definitief. Het zijn wetsvoorstellen, die dus – net als alle andere wetsvoorstellen – door de Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd voordat ze in werking treden. Prinsjesdag is het moment dat de stukken aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Wat gebeurt er na de 3e dinsdag van september achtereenvolgens met de Prinsjesdagstukken?

Algemene Politieke Beschouwingen

Meteen na Prinsjesdag begint de parlementaire behandeling van de Rijksbegroting en de Miljoenennota. Tijdens deze beschouwingen debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over het kabinetsbeleid voor het komende jaar.

Algemene Financiële Beschouwingen

In oktober zijn de Algemene Financiële Beschouwingen. Dit is een debat met de minister van Financiën over de Miljoenennota.

Behandeling in Tweede Kamer

De deelbegrotingen uit de Rijksbegroting worden als aparte wetsvoorstellen behandeld in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer kan wijzigingen aanbrengen in de begrotingsvoorstellen. Vóór midden december stemt de Tweede Kamer over de voorstellen en de eventuele wijzigingen.

Behandeling in Eerste Kamer

Als de Tweede Kamer de Prinsjesdagstukken heeft afgehamerd, gaan ze naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer kan geen wijzigingen meer doorvoeren in de wetsvoorstellen. Omdat de meeste maatregelen uit de Prinsjesdagstukken per 2020 van kracht moeten worden, hamert de Eerste Kamer ze in de praktijk in de laatste vergadering vóór het kerstreces af.