90% van mkb-ondernemingen groeit niet of nauwelijks

23 november 2017 | Door redactie

De groei in het midden- en kleinbedrijf wordt gerealiseerd door slechts 10% van alle ondernemingen. De overige 90% groeit niet of nauwelijks. Ook de te verwachten groeispurt voor 2018 is volgens het Comité voor Ondernemerschap en Financiering en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) grotendeels voorbehouden aan een kleine kopgroep.

Uit de jaarlijkse Staat van het MKB, een uitgave van het Comité voor Ondernemerschap en Financiering en het CBS blijkt dat in 2017 slechts één op de tien ondernemingen voor de omzetstijging van € 30 miljard en de creatie van 92.000 banen zorgde. Dat is een stijging van 3,4% respectievelijk 2,9%. Maar intussen dreigen krapte op de arbeidsmarkt en achterblijvende financiering een rem op de groei te zetten. De onderzoekers signaleren onder andere een tekort aan goed opgeleid personeel. Een op de drie ondernemingen heeft nu al moeite om vacatures te vullen. Verder neemt de productiviteit door de achterblijvende financiering voor noodzakelijke investeringen in digitalisering en innovatie (tool) ook af. De toegang tot kapitaal blijft vooral voor kleinere mkb’ers nog steeds lastig. Volgens de onderzoekers komt dat mede door onbekendheid met alternatieve financieringsmogelijkheden (tool). Naast de bank kunt u bijvoorbeeld ook geld lenen van een andere bv (tool) binnen uw concern of groep, maar ook van een ‘vreemde' bv.

Toekomstplannen mkb

Om ervoor te zorgen dat het mkb zijn bijdrage aan de economie kan behouden en de tweedeling van ‘sterke groeiers’ en ‘de rest’ niet verder uit elkaar komt te liggen, is actie nodig. De komende jaren zullen ingrijpende veranderingen nieuwe eisen stellen aan ondernemingen en hun verdienvermogen. De staatssecretaris van Economische Zaken wil zich de komende jaren inspannen om het mkb te helpen door heldere wet- en regelgeving die eerlijke concurrentie stimuleert, met vermindering van de lastendruk en financiële ondersteuning. Benut u de huidige subsidiekansen optimaal? Ga dit na met ons stappenplan om kansrijk subsidie aan te vragen (tool)