Banken vrijuit in eerste derivatenzaken Kifid

10 maart 2016 | Door redactie

De eerste drie uitspraken van de Geschillencommissie Rentederivaten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zijn in het voordeel van de banken uitgevallen, ondanks dat de informatievoorziening over renteswaps rooskleurig was geweest.

In alle gevallen werd het beroep op dwaling door het Kifid van tafel geveegd en stelde het Kifid dat de bank aan haar zorgplicht had voldaan. Volgens het Kifid hadden de banken in alle gevallen voldoende informatie geleverd over het risico van de renteswaps, al gaf het klachteninstituut wel toe dat deze vooral de positieve kanten van het complexe financiële product benadrukten. De uitspraken van het Kifid pakken behoorlijk anders uit dan enkele eerdere uitspraken van de rechtbank, waar het beroep op dwaling en de zorgplicht van de bank wel succesvol was. 

Renteswap vooral in positief daglicht gezet

De eventuele risico’s van de swaps waren volgens het Kifid bij nadere bestudering wel degelijk uit het informatiemateriaal te destilleren, zoals blijkt uit één van de uitspraken (pdf). Opmerkelijk genoeg stelt het Kifid dat de bank de onderneming in die zaak duidelijker op de nadelen had kunnen wijzen, maar dat de bank toch niet haar zorgplicht had geschonden. In een andere uitspraak (pdf) ging het beroep op dwaling eveneens van tafel, ook al vond het Kifid dat de adviesprocedure geen schoonheidsprijs verdiende en de bank vooral de positieve eigenschappen van het complexe financiële product benadrukte.

Alle renteswaps worden al beoordeeld

Het klachtenloket werd begin 2015 geopend voor ondernemingen in het mkb die in de problemen zijn geraakt door renteswaps. Het loket is bedoeld als een laagdrempelig alternatief voor een gang naar de rechter. De uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend, maar ondernemers kunnen alsnog bij de rechter in beroep (tool) tegen te uitspraak. Naast de klachtenregeling bij het Kifid worden op dit moment alle afgesloten rentederivaten opnieuw herbeoordeeld. In eerste instantie zouden de banken die zelf uitvoeren. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft echter een onafhankelijke commissie ingesteld nadat bleek dat banken deze herbeoordelingen uitvoerden met onvoldoende oog voor het belang van gedupeerde ondernemers. De minister heeft ook laten weten de klachtenregeling langer open te willen stellen. De sluitingsdatum voor klachten is nu nog 31 december 2016, maar de herbeoordelingen zullen niet eerder dan juni 2017 afgerond zijn.