Bankentaxonomie SBR (BT12) is opnieuw geactualiseerd

6 november 2017 | Door redactie

Sinds 1 januari 2017 is uw organisatie verplicht om de bancaire kredietrapportage via Standard Business Reporting (SBR) in te dienen. SBR Banken heeft onlangs de bêtaversie van de nieuwe Bankentaxonomie, de BT12 gepubliceerd. Met de nieuwe Bankentaxonomie wordt een kwaliteitsverbetering behaald. Ook sluit deze update beter aan op de modellen van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst.

De drie grote banken (ABN AMRO, ING en Rabobank), die zijn aangesloten bij het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC), hebben het voor micro-organisaties en kleine rechtspersonen verplicht gesteld om kredietrapportages via SBR in te dienen. Voor al deze rapportages die via SBR (tool) aangeleverd moeten worden, wordt gebruik gemaakt van een taxonomie, een soort woordenboek met daarin de terminologie die de banken en accountantsorganisaties met elkaar hebben afgesproken. De nieuwe release van de bankentaxonomie, BT12, is een gebruikelijke update waarmee een verdere verfijning is aangebracht van een eerdere versie op basis van een externe test en reacties uit de markt. 

Accountantsverklaring hoeft niet meer separaat te worden toegevoegd

De BT wordt jaarlijks geactualiseerd of alvast geüpdatet voor aankomende wetswijzigingen. In vergelijking met de alfaversie die op 9 oktober uitkwam, zijn verbeteringen in validaties en ook een aanvulling op de eerdere agro-extensie doorgevoerd. Verder zijn documenten opgeschoond qua naamgeving en overlappende taxonomie-definities.Een aantal wijzigingen uit de BT12 zijn onder andere dat de bancaire gecombineerde rapportage voor middelgrote en grote ondernemingen wordt gesplitst in twee rapportages. Ook komen er in lijn met de Kamer van Koophandel rapportages voor woningbouwcoöperaties. Voor een kredietaanvraag hoeft de accountantsverklaring niet meer separaat te worden toegevoegd. Verklaringen zijn nu ook ingebouwd. Daarnaast is er een sterke focus op gewenste datavelden; zo is er een aantal geschrapt, terwijl voor kleine ondernemingen juist velden voor lease zijn toegevoegd. De liquiditeitsrapportage kan voortaan ook als apart entrypoint worden opgenomen.De uiteindelijke implementatie bij de banken van de BT12 is gepland voor 1 april 2018. Daarmee heeft de markt geruime tijd om de nieuwe taxonomie te implementeren. Meer gedetailleerde informatie over de BT12 is te vinden in de Bankentaxonomieënsectie van de SBR Banken website.