Borgstelling mkb krediet loopt tot juli 2022

21 september 2016 | Door redactie

Via de regeling borgstelling mkb-kredieten (BMKB) staat de overheid garant voor bedrijfsfinanciering. Het gaat hierbij om leningen aan organisaties uit het mkb met minder dan 250 werknemers. Deze regeling wordt volgens de Prinsjesdagplannen verlengd tot juli 2022.

De BMKB-regeling had een tijdelijke looptijd (horizonbepaling) tot 1 juli 2017. Het kabinet is van plan om deze looptijd (in de officiële stukken horizon genoemd) te verlengen naar 1 juli 2022. Organisaties die van de BMKB-regeling gebruikmaken, betalen hiervoor een premie. Per 1 januari 2017 wordt de gemiddelde eenmalige premie van 3,6% volgens de plannen verhoogd naar 4,8%. 

Premiebetaling afdragen

Het is mogelijk om de premiebetaling gedeeltelijk over de gehele looptijd van het krediet af te dragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Hiervoor moeten organisaties per 1 mei 2016 een nieuw bankrekeningnummer gebruiken.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.