Collectieve schaderegeling swapslachtoffers?

13 juni 2016 | Door redactie

De onafhankelijke derivatencommissie wil een collectieve schadevergoeding voor mkb-ondernemingen die in de problemen zijn gekomen door rentederivaten. De betrokken banken zien hier echter niets in omdat het ze teveel geld zou kosten.

De onafhankelijke derivatencommissie heeft een concept van het zogenoemde Herstelkader naar de banken gestuurd waarin ze pleit voor een algemene compensatieregeling voor alle mkb-ondernemers met een rentederivaat. Volgens berichtgeving in het NRC stelt de commissie voor om niet alle zaken afzonderlijk opnieuw te beoordelen. Banken moesten eerder de dossiers van ondernemers die in de problemen waren komen zelf opnieuw beoordelen. Volgens de Autoriteit Financiële Markt (AFM) gebeurde dat niet zorgvuldig genoeg. Een collectieve oplossing zou bovendien de snelste manier zijn om de zaken rondom de rentederivaten af te wikkelen. Dit zou voor banken echter ook de meest kostbare oplossing zijn.

Planning vooralsnog niet herzien

Het is onduidelijk wat de precieze gevolgen zijn van de afwijzende houding van de banken. Volgens het werkprotocol (pdf) probeert de derivatencommissie in de tweede helft van juni overeenstemming te bereiken met de banken over de inhoud van het Herstelkader. Volgens een woordvoerder van de derivatencommissie is er nog geen reden om aan te nemen dat de planning herzien moet worden. De derivatencommissie wil het definitieve Herstelkader medio 2016 publiceren.