Commissie voor klachten over compensatie rentederivaten

16 augustus 2017 | Door redactie

Ondernemers die de dupe zijn geworden van rentederivaten en het niet eens zijn met de compensatie die hun bank daarvoor aanbiedt, kunnen terecht bij een onafhankelijke geschillencommissie. Daarvoor moet de ondernemer het compensatievoorstel wel al geaccepteerd hebben.

Het instellen van de geschillencommissie is een nieuw hoofdstuk in de al jaren slepende zaak rond de rentederivaten. Banken verkochten deze derivaten bij leningen aan mkb’ers, als bescherming tegen een rentestijging. Maar toen de rente juist ging dalen, kregen de ondernemers daar een flinke rekening voor op hun bord.

Bindend advies over compensatie rentederivaten

In december vorig jaar is een definitief herstelkader opgesteld. Daarin is onder meer vastgelegd dat de maximale vergoeding voor gedupeerde ondernemingen € 100.000 is. Op basis van het herstelkader gaan de banken aan de duizenden gedupeerde ondernemers een compensatievoorstel doen.
Een ondernemer die het niet eens is met dit voorstel, kan dus terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie. Die geeft een advies, dat bindend is voor zowel de ondernemer als de bank. Het kost € 250 om een klacht voor te leggen, maar als de commissie in het voordeel van de klant beslist, is die rekening voor de bank.

Ondernemer moet voorstel bank eerst accepteren

Volgens de regels van de commissie moet de ondernemer eerst het compensatievoorstel accepteren om een klacht voor te kunnen leggen. De klant accepteert het voorstel dan met de kanttekening dat hij advies vraagt aan de commissie. Op die manier verleent de klant al ‘finale kwijting’ aan de bank. Dat wil zeggen dat alle geschillen zijn afgehandeld, op het punt na waar nog advies over wordt gevraagd.
Klagen kan ook alleen in specifieke gevallen. Bijvoorbeeld als de bank zich ten onrechte heeft beroepen op het ‘kredietbeleid’ om geen coulancebetaling te doen. Op de website van de commissie staan de specifieke gevallen genoemd en daar kunnen ondernemers ook terecht om een bindend advies te vragen. 

Bijlagen bij dit bericht

Financiële administratie
E-learning | VideoCollege 20 minuten