Deel ondernemers met renteswap moet zelf naar de bank

25 september 2017 | Door redactie

Een deel van de mkb-ondernemers dreigt de compensatie mis te lopen in het rentederivaten-debacle. Hun rentederivaten worden niet automatisch meegenomen bij de herbeoordeling van de dossiers, en daarom moeten zij zich zelf melden bij hun bank.

Het dossier van de rentederivaten zorgt al jaren voor hoofdpijn bij mkb-ondernemers. Banken verkochten deze financiële producten bij leningen aan mkb’ers, als bescherming tegen een rentestijging. Maar toen de rente juist ging dalen, leidde dat tot een fikse strop voor de ondernemers.
Inmiddels is het zover dat er een definitief herstelkader is opgesteld. Op basis daarvan doen banken de duizenden gedupeerde klanten een compensatievoorstel, al lijkt dat nog wat moeizaam op gang te komen.

Groep ondernemers krijgt niet automatisch voorstel

Maar er is ook een groep ondernemers die niet automatisch een voorstel krijgt van de bank. Dat zijn mkb’ers die een rentederivaat hadden dat een looptijd had tot na 1 april 2011, maar dat om één of andere reden eerder is beëindigd. Bijvoorbeeld omdat het product is afgekocht of aangepast. Zij moeten hun product zelf aanmelden bij hun bank.
Doen zij dat niet, dan wordt hun rentederivaat ook niet meegenomen in de herbeoordeling en komt er dus ook geen compensatievoorstel. De tijd begint te dringen, want de aanmelding met bijbehorende stukken moet 30 september aanstaande binnen zijn bij de bank.

Ondernemer kan naast vergoeding grijpen

De stichting Renteswapschadeclaim, die ondernemers bijstaat in rechtszaken over renteswaps, schat dat het om ongeveer tweeduizend mkb’ers gaat. De stichting waarschuwt dat zij dus snel in actie moeten komen om te voorkomen dat zij naast een vergoeding grijpen.
Mogelijk is er nog wel een beetje lucht voor de ondernemers. Want banken zeggen dat zij ‘ruimhartig’ omgaan met de compensatieregeling, zo laat de onafhankelijke geschillencommissie rentederivaten weten aan het ANP. Dat houdt volgens de commissie in dat als bepaalde processen bij de banken vertraging oplopen, klanten dan ook meer ruimte krijgen om alsnog hun derivaten aan te melden.

Bijlagen bij dit bericht

Financiële administratie
E-learning | VideoCollege 20 minuten