Europese Commissie wil meer mkb-ondernemingen op de beurs

29 mei 2018 | Door redactie

De Europese Commissie (EC) vindt dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) makkelijker naar de beurs moet kunnen om beleggers aan te trekken. Van de twintig miljoen mkb-ondernemingen in de Europese Unie (EU), zijn er drieduizend beursgenoteerd. Dat aantal wil de EC verhogen. Ze heeft hiervoor nieuwe regels voorgesteld.

Het mkb is belangrijk voor het scheppen van economische groei en banen. De EC wil de beursgang van mkb-ondernemingen makkelijker maken, zodat ze meer externe financiering (tool) kunnen aantrekken. Zo wil ze in de regels beter onderscheid maken tussen grote ondernemingen en mkb-ondernemingen met een beursnotering.

Groeibeurs voor mkb

Ambitieuze mkb-ondernemingen die een notering op een mkb-groeimarkt nastreven, kunnen een administratieve lastenverlichting tegemoet zien.  Er komt een nieuw soort handelsplatform, een mkb-beurs, voor kleine instanties die de aandelen, obligaties of deelbewijzen van een nieuw fonds uitgeven. Zo moet het midden- en kleinbedrijf vlotter toegang krijgen tot kapitaal. Kleine en middelgrote ondernemingen die drie jaar genoteerd staan aan zo’n mkb-groeimarkt zouden straks gemakkelijker moeten kunnen doorstromen naar een ander type effectenbeurs.

Soepeler in toegang tot koersgevoelige informatie

De EC stelt ook een versoepeling voor van de verplichting om registers bij te houden van personen die toegang hebben tot koersgevoelige informatie. Ze wil deze verplichting minder zwaar maken voor het mkb. Verder wordt de liquiditeit (tool) van beursgenoteerde mkb-aandelen bevorderd. Dit kan door gemeenschappelijke voorschriften op te stellen voor alle lidstaten voor liquiditeitscontracten.

Wetsvoorstel wijzigt verordeningen en richtlijnen

Het Europese Parlement en de lidstaten mogen zich nu over de voorstellen buigen. Het wetsvoorstel zal leiden tot een wijziging van de verordening machtsmisbruik, de prospectusverordening en de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II).