Kredietrapportage anders indienen bij de bank

17 februari 2016 | Door redactie

Per 2017 verwachten de grote Nederlandse banken (ABN Amro, ING en Rabobank) dat organisaties de bancaire kredietrapportage via Standard Business Reporting (SBR) indienen. Via dit systeem verzamelt de bank vervolgens informatie over de financiële status van uw organisatie.

Bancaire kredietrapportages zijn nodig om de kredietaanvraag van uw organisatie te beoordelen. Het gaat om een rapportage met gegevens uit de jaarrekening (tool), de belastingaangifte (tools) en de administratie (tools). Om ervoor te zorgen dat deze rapportages in de toekomst geen fouten bevatten en onderling vergelijkbaar zijn, moet uw organisatie de kredietrapportage vanaf 2017 via SBR indienen. Bijkomend voordeel is dat het indienen van een kredietrapportage via SBR waarschijnlijk minder tijd kost.

Pas de werkprocessen op tijd aan

Het Financieel Rapportage Coöperatief (een samenwerkingsverband van banken) is onlangs een informatiecampagne gestart die aangeeft hoe organisaties en intermediairs de software en werkprocessen op SBR moeten laten aansluiten. Daarnaast hebben de banken op de website SBR Banken veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd.
Het is niet de eerste keer dat uw organisatie te maken krijgt met een verplichte overstap op SBR. Kleine organisaties moeten vanaf het boekjaar 2016 de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel deponeren met SBR. Middelgrote organisaties volgen in 2017.